Vier miljoen euro voor werk in Gelderland

2-7-2020

Provincie Gelderland investeert €4 miljoen in van werk-naar-werk-trajecten, omscholing en de aanpak van de stage- en leerbanenproblematiek. Het geld gaat naar de 6 Gelderse arbeidsmarktregio’s zodat zij in het kader van overbrugging en herstel na de COVID-19 crisis met deze 2 actielijnen aan de slag kunnen.

Om- en bijscholing cruciaal

Door de dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers nu uit te breiden, kunnen de arbeidsmarktregio’s straks beter inspelen op de toename van mensen die hun baan (dreigen te) verliezen. Het doel is voor alle regio’s hierbij hetzelfde: het verbinden van werkgevers met overschot aan personeel aan werkgevers met personeelstekorten. Daarmee wordt het aantal  nieuwe werk­zoekenden zoveel mogelijk beperkt. Omscholing speelt daarin een cruciale rol; (korte) opleidingstrajecten moeten het mogelijk maken om direct in een nieuwe baan en/of sector in te stromen. Peter Kerris, gedeputeerde provincie Gelderland: “We moeten voorkomen dat er een verloren generatie ontstaat, daarom maken we met de Arbeidsmarktregio’s stageplaatsen en leerwerkplekken voor jongeren mogelijk. En nu de werkgelegenheid in hele bedrijfstakken onder druk staat, moeten we investeren in om- en bijscholing richting sectoren waar vraag is naar personeel.”

Elke regio maakt maatwerkplan

Daarnaast gaan de arbeidsmarktregio’s aan de slag met de stage- en leerbanenproblematiek. Leerwerkplekken zijn niet alleen van groot belang voor jongeren om hun diploma te behalen, maar ook voor zij-instromers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De komende weken maakt elke regio haar eigen actieplan met voorstellen, waardoor recht wordt gedaan aan de regionale context en verschillen. De inhoud van de voorstellen wordt met Gedeputeerde Staten besproken. Op basis daarvan worden de middelen vervolgens toegekend per arbeidsmarktregio.

Gelderse aanpak COVID-19

Provincie Gelderland werkt er aan om de Gelderse economie en samenleving uit de coronacrisis te helpen. We doen dat in deze fase van de crisis met een bedrag van €50 miljoen. Daarnaast werken we aan een herstelprogramma. Dat programma bestaat uit een pakket aan maatregelen om alle sectoren en organisaties te ondersteunen, die van groot belang zijn voor Gelderland.

Nieuwe informatie en alle COVID-maatregelen zullen we melden via onze website.

Terug naar nieuwsoverzicht