Veiliger fietsen langs de N832

13-5-2020

De N832 wordt steeds drukker en de combinatie van fietsen en auto’s op dezelfde weg is niet meer veilig. Daarom wil provincie Gelderland een vrijliggend fietspad aanleggen langs een deel van de N832 in de gemeente Maasdriel en aansluitende het bestaande vrijliggende fietspad verbreden tot aan de rotonde in Kerkwijk. Om dit fietspad mogelijk te maken, hebben Gedeputeerde Staten van Gelderland het ontwerp-inpassingsplan voor de N832 Well – Gameren vastgesteld en leggen het ter inzage.

Start terinzagelegging

Na het besluit van Gedeputeerde Staten begint de formele zienswijzenprocedure, de zogeheten terinzagelegging. Iedereen heeft dan zes weken de gelegenheid zijn mening over het inpassingsplan te geven. De start van de zienswijzenprocedure kondigt de provincie aan in de lokale media en op de website van de provincie: gelderland.nl/n832. Vanaf 13 mei 2020 kan iedereen het officiële plan (ontwerp-inpassingsplan) bekijken en tot en met 24 juni reageren. 

Telefonisch spreekuur

Op dinsdagavond 19 mei organiseert de provincie een telefonisch spreekuur. Medewerkers van de provincie Gelderland geven dan antwoord op vragen die er zijn bij de gepubliceerde plannen. Aanmelden voor dit spreekuur kan via de website gelderland.nl/N832.  

Plannen online beschikbaar vanaf 13 mei

Vanaf woensdag 13 mei is op de website gelderland.nl/N832 het ontwerp-inpassingplan en ontwerpen voor de weg in te zien. Vanaf die datum zijn ze ook  in te zien bij de provincie in Arnhem (Markt 11, Arnhem) en bij de gemeenten Maasdriel (Kerkstraat 45, Kerkdriel) en Zaltbommel (Hogeweg 11, Zaltbommel). De provincie vraagt belangstellenden om alleen naar het gemeentehuis of provinciehuis te komen als digitaal inzien geen optie voor ze is. Op de website van de provincie staan de ontwerptekeningen en een korte animatie die een indruk geven van hoe de weg eruit gaat zien na de geplande aanpassingen.

Veilige fietsverbinding Tussen de kruispunten Bernseweg-Weigraaf en Molen Achterdijk-Uilecotenweg in de gemeente Maasdriel komt een nieuw vrijliggend fietspad. Het bestaande vrijliggende fietspad maken we breder vanaf het laatste kruispunt tot aan de rotonde in Kerkwijk. Dit ligt deels in de gemeente Maasdriel en deels in de gemeente Zaltbommel. Het vrijliggend fietspad zorgt voor een veiliger fietsverbinding en stimuleert het gebruik van de fiets. Het ontwerpplan hiervoor is nu klaar en vastgesteld.

Vervolg

Na de terinzagelegging en verwerking van de ingediende zienswijzen stellen Provinciale Staten in het najaar van 2020 het inpassingsplan vast. Afhankelijk van eventuele verdere procedures starten daarna de voorbereidende werkzaamheden.  

Terug naar nieuwsoverzicht