Veel wisselende meningen over de identiteit van Scherpenzeel

9-11-2020

De inwoners van Scherpenzeel denken heel uiteenlopend over het belang van zelfstandigheid voor de eigen identiteit. Sterker nog: ook over die identiteit zelf lopen de meningen fors uiteen. Dat blijkt uit de voorlopige reacties (80) op de stellingen die de provincie heeft voorgelegd aan de inwoners.

De stelling luidt: ‘de identiteit van Scherpenzeel kan niet zonder zelfstandigheid’. De reacties variëren van ‘grote onzin’, ‘dorpen floreren in een groter verband’ tot ‘zelfstandigheid is cruciaal voor identiteit’.

Inzendingen

Tevens gaan sommige inzenders in op wat die identiteit dan is. Ook dat verschilt nogal. Voor 1 inzender is ‘de identiteit al bijna 800 jaar haar zelfstandigheid, (..) grensdorp tussen het protestantse Gelderland en bisdom Utrecht, (…) vanouds de plek waar de paarden van de postkoets gewisseld werden.” Voor een ander gaat het juist om een “combinatie van verenigingsleven, bedrijfsleven, sociale cohesie” en staat het los van de bestuursvorm.” En weer een ander vindt de van oudsher aanwezigheid van de vele cafés een belangrijk onderdeel van de identiteit.

Keukentafelgesprekken

De keukentafelgesprekken die inwoners hebben met commissaris van de Koning John Berends of met gedeputeerde Jan Markink, leveren eenzelfde gemengd beeld op.

Een gesprekspartner die meer dan 30 jaar in Scherpenzeel woont, kon niet zeggen wat de identiteit van Scherpenzeel is. Een ander bezwoer dat zelfstandigheid kern is van de identiteit.

Het is nog tot 19 november mogelijk om te reageren op de stellingen op de site kijkopscherpenzeel.nl.

Terug naar nieuwsoverzicht