Tracker voor persoonlijk welzijn ontvangt bijdrage van EU en Gelderland

28-10-2020

Het INGE3 project wil een compleet en snel beeld geven van het mentaal welbevinden van personen. Hiervoor worden de mogelijkheden van een draagbare tracker, dataplatform en persoonlijk dashboard onderzocht. Met behulp van fysiologische metingen geeft dit inzicht in gezondheid en mentaal welbevinden van de gebruiker. Het consortium dat hieraan werkt bestaat uit Stichting Imec-NL (Wageningen) namens OnePlanet Research Center (Wageningen & Nijmegen), Noldus Information Technology, (Wageningen) en Ivido B.V. (Arnhem). De totale kosten van het project bedragen ruim € 3.3 miljoen.  Dit project ontvangt een bijdrage van ruim € 1,4 miljoen uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO). Hierin werken de EU, het Rijk en provincie Gelderland samen aan een slimme en schone economie, die zorgt voor duurzame groei en werkgelegenheid.

Tracker, dataplatform en dashboard

Nieuw aan dit project is de mogelijkheid tot persoonlijke of doelgroepgerichte metingen met een dashboard. Hiermee kunnen meer relevante data en analyses worden gemaakt dan die normaal uitleesbaar zijn bij een standaard (fitness)tracker.  Vertrekpunt vormt het verzamelen van ruwe data vanuit de ‘draagbare tracker’. Deze meet naast informatie over beweging en hartslag nu ook huidtemperatuur en huidgeleiding om meer te kunnen zeggen over het mentaal welbevinden van de gebruiker. Door deze informatie te koppelen aan een persoonlijke digitale omgeving is het mogelijk een individuele terugkoppeling te laten zien. Voordeel is dat patiënten niet alleen tijdens een afspraak worden gevolgd, maar dat dit doorlopend kan.

Bestaande en nieuwe klanten in de professionele markt zoals de farmaceutische industrie, ondernemers in preventieve gezondheid, ARBO-diensten, Zorgverzekeraars en het Zorgnetwerk krijgen hierdoor extra informatie. Dit maakt vroegtijdige risicosignalering mogelijk op basis van leefstijl en kunnen gedragsinterventies worden ontwikkeld, gevolgd en geëvalueerd.

OP Oost 2014-2020

In het Europese subsidieprogramma OP Oost 2014-2020 werken Gelderland en Overijssel samen met de EU aan structurele versterking van de economie in Oost Nederland. Bij het merendeel van de gesubsidieerde projecten werken twee of meer bedrijven en kennisinstellingen samen. Door deze samenwerking, met soms verrassende partners, komt nieuwe duurzame techniek beschikbaar voor andere ondernemers en consumenten.

Terug naar nieuwsoverzicht