Subsidie voor professionalisering van korte voorzieningsketens

2-3-2021

In Gelderland zijn veel initiatieven die ervoor zorgen dat voedsel met maximaal 1 tussenstap op het bord van de consument terecht komt. Om de samenwerking bij deze initiatieven verder te brengen stellen we subsidie beschikbaar. We denken hierbij aan plannen voor gezamenlijke bewerking van producten, het ontwikkelen van een aantrekkelijk merk, bereiken van veel nieuwe afnemers of grote verbetering in bedrijfsvoering.

Meer duurzame landbouw

In 2014 zetten we het Gelders Kennisnetwerk Voedsel op om korte voedselketens te stimuleren. Sinds 2016 gebruiken we hiervoor ook de subsidiemogelijkheden voor Plattelandsontwikkeling (POP3). Het is een van de stappen die we belangrijk vinden met het oog op meer duurzame landbouw met een goed verdienmodel voor agrarische ondernemers. 

Regionale verwerking en logistieke bundeling

Met deze subsidie ondersteunen we bestaande initiatieven om verder te professionaliseren en samenwerking te versterken. Dit was ook één van de aanbevelingen uit onderzoek van de Wageningen Universiteit (WUR) in 2019. Het gaat er hierbij onder andere om dat het mogelijk en lonend wordt om de agrarische producten in de regio te verwerken. Voor bijvoorbeeld melk en vlees blijft het aandeel in de korte keten nu nog achter, omdat deze producten meer bewerking vragen voor consumptie. Ook willen afnemers zoals bedrijfsrestaurants steeds meer groenten die bij aflevering al zijn gewassen en gesneden. Als samen wordt gewerkt om producten te verwerken, komen er meer producten te koop. Daardoor wordt de korte keten aantrekkelijker voor consumenten en afnemers. Maar ook de logistiek is een uitdaging als het gaat om korte ketens. Het vervoer moet voldoen aan allerlei hygiëne-eisen en is vaak een grote kostenpost. Doordat verschillende initiatieven hierbij samenwerken, ontstaan nieuwe kansen.

Professionaliseren korte ketens

U kunt subsidie aanvragen tussen 1 april en 20 mei 2021. De subsidie is bedoeld om samen een projectplan te schrijven om een bestaande korte keten door vernieuwing te professionaliseren, en/of om zo’n plan uit te voeren.  Er moeten minstens 1 streekproducent, 1 gemeente en 1 afnemer meedoen. In totaal is een bedrag van € 980.000 beschikbaar. De subsidiebijdrage per aanvraag is minimaal € 35.000. Lees meer op de pagina over de subsidiereling Korte Voorzieningsketens april 2021.

Toekomst voor de Gelderse boer

15 december 2021 is de kadernota Agrifood 2021-2030 “Toekomst voor de Gelderse boer“ door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Naar verwachting wordt het binnenkort in Provinciale Staten behandeld. Met dit programma werken we aan een land- en tuinbouw waarbij agrarische bedrijven op een duurzame manier produceren en daar een goed inkomen uit kunnen halen. Meer informatie vindt u op onze pagina over het programma Agrifood.

Terug naar nieuwsoverzicht