Start aanleg laatste delen rondweg De Hoven/ Zutphen (N345)

12-11-2021

Vanaf 15 november 2021 start provincie Gelderland met de laatste werkzaamheden voor de nieuwe rondweg. Het gaat nu om de nieuwe verbinding van de Wapsumsestraat tussen Brummen en Zutphen en de Weg naar Voorst. Naar verwachting is de gehele rondweg in december 2022 open voor verkeer. Deze verbetert de doorstroming van het doorgaande verkeer, de regionale bereikbaarheid en de leefbaarheid in De Hoven.

Werkzaamheden

De laatste werkzaamheden worden vanaf 15 november 2021 uitgevoerd. Dit betreft de bouw van de rondweg zelf, de nieuwe ontsluitingsweg voor woonwijk De Teuge 1, de aanleg van de fietstunnels bij de Baankstraat en de Kanonsdijk, de bouw van de turborotonde aan de Kanonsdijk en als laatste het aansluiten van de rondweg op de rotonde Weg naar Voorst.  Al eerder legde provincie Gelderland drie onderdelen van de rondweg aan. De spooronderdoorgang, de rotonde aan de Weg naar Voorst en de aansluiting vanuit de woonwijk De Teuge op de N345 tussen Zutphen en Brummen.

Nieuwe ontsluitingsweg De Teuge 1

Er wordt gestart met de aanleg van een ontsluitingsweg tussen de Baankstraat en de Kanonsdijk. Met deze ontsluitingsweg kan verkeer vanuit woonwijk De Teuge richting Brummen of Zutphen rijden en andersom. Na de komst van de rondweg blijft deze weg de verbinding tussen De Teuge 1 en de Kanonsdijk. Zodra de ontsluitingsweg klaar is, wordt de Baankstraat blijvend afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Omleiding fietsers

Op de Baankstraat wordt een fietstunnel gemaakt zodat fietsers tussen De Hoven en Brummen de rondweg veilig kunnen kruisen. Om die werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, worden fietsers ter hoogte van de toekomstige fietstunnel omgeleid via een tijdelijk fietspad. Deze omleiding voor fietsers tussen De Hoven en Brummen geldt totdat de rondweg open is. 

Aanplant groen

Rondom de nieuwe rondweg worden ongeveer 35 bomen geplant. Bij de keuze van het type bomen wordt rekening gehouden met inheemse bomen die een ecologische waarde hebben en minder gevoelig zijn voor ziektes of plaagdieren. Met deze bomen worden de aanwezige lanen in het gebied versterkt. Daarnaast worden twee fruitboomgaarden aangelegd. Hiermee wordt  de ecologische waardes in het gebied vergroot. Daar waar het kan, worden alvast bomen en hagen geplant voordat het broedseizoen in maart 2022 begint.  Het planten van groen ter plaatse van de bouwlocaties van de fietstunnels en de rotonde bij de Kanonsdijk wordt eind 2022 uitgevoerd.

Kaart nieuwe rondweg 

Via een kaart en een filmpje brengt de provincie in beeld hoe de nieuwe rondweg er uit komt te zien. Beiden zijn te bekijken via de website van de provincie via gelderland.nl/N345-dehoven

Terug naar nieuwsoverzicht