Restauratiesubsidies voor Nijmeegse Stevenskerk en Groot Hennekeler uit Nijkerk

10-11-2021

De Stevenskerk in Nijmegen ontvangt van ons een financiële bijdrage voor restauratie- en verduurzamingswerkzaamheden. Zodat de beleving en het binnenklimaat van de kerk verbeteren en het energieverbruik zal verminderen. Daarnaast wordt er subsidie verleend voor restauratie van de Nijkerkse boerenschuur Groot Hennekeler. Hiermee wordt het boeren-monument hersteld en leefbaar gemaakt voor de nieuwe zorgbestemming.

Restauratie en verduurzaming Stevenskerk, fase West

Als provincie stimuleren wij behoud en ontwikkeling van monumenten, zodat ons erfgoed in stand gehouden wordt. Rijksmonument de Stevenskerk in Nijmegen wordt in fases gerestaureerd en verduurzaamd. Voor fase West draagt provincie Gelderland 500.000 euro bij. Met de gehele restauratie en verduurzaming wordt de kerk geschikt voor een breder, multifunctioneel gebruik. Zoals kerkdiensten, (orgel)concerten, uitvoeringen, exposities, festivals en bijeenkomsten.

Restauratie boerenschuur Groot Hennekeler

Het gemeentelijk monument Groot Hennekeler in Nijkerk verkeert momenteel in slechte staat. We leveren een bijdrage van ruim 4 ton aan restauratie om dit Gelders erfgoed op te knappen in stand te houden. Historische elementen van de boerenschuur worden gerestaureerd, het pand wordt verduurzaamd. Bovendien krijgt het een nieuwe sociaal maatschappelijke functie. Groot Hennekeler wordt na de restauratie een verblijf voo dagbesteding aan hulpbehoevende jongeren en ouderen.

Terug naar nieuwsoverzicht