Provincie versnelt de bouw van 45.000 woningen in Gelderland

24-3-2020

In 5 jaar tijd 45.000 woningen bouwen op 50 versnellingslocaties. Dat is het doel van het Actieplan Wonen dat Gedeputeerde Staten vandaag hebben vastgesteld. Met 9.500 nieuwe betaalbare woningen en 2.000 flexwoningen op 25 locaties. De provincie zet hiervoor € 30 miljoen in.

Gedeputeerde Peter Kerris: "Met het actieplan willen we het woningtekort terugdringen. Dat doen we door plannen die nu stil liggen los te trekken en meer betaalbare en flexibele woningen te bouwen. De schop moet de grond in!"

Sneller, betaalbaar en flexibel

De woningnood in Gelderland is hoog. Vooral starters, alleenstaanden en ouderen kunnen vrijwel geen betaalbare woning meer vinden. De Randstad schuift op naar het Oosten en steeds meer alleenstaanden zoeken een huis. Tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland. De komende vijf jaar wil de provincie de bouw van 45.000 woningen versnellen.

50 Bouwprojecten versnellen

We zetten versnellingsteams in om 50 grootschalige bouwplannen uit te voeren in de regio’s waar de druk op de woningmarkt het hoogst is: Arnhem-Nijmegen, Food Valley en de gemeenten Apeldoorn, Tiel, Culemborg, Geldermalsen, West-Betuwe, Zaltbommel en Harderwijk. We helpen vergunningaanvragen te versnellen en versimpelen procedures om onnodige vertraging te voorkomen.

Meer sociale koop- en huurwoningen

In Gelderland is een groeiend tekort aan sociale huur- en koopwoningen. We zetten een subsidieregeling in om versneld 9.500 nieuwe betaalbare woningen bij te bouwen. Daarnaast willen we de doorstroming in de sociale huur bevorderen door ouderen te helpen die kleiner en toegankelijker willen wonen, waarna deze woning weer beschikbaar komt voor starters of gezinnen.

Starterslening en KoopgarantFonds

We willen starters meer kans op een betaalbare woning geven. We betalen mee aan startersleningen van gemeenten en we verkennen de oprichting van een Koopgarantfonds, waarmee woningen onder de marktprijs worden verkocht en teruggekocht. Hierdoor blijft de woning betaalbaar voor starters.

2000 Woningen op flexlocaties

Tijdelijke woningen kunnen de krapte op de woningmarkt verminderen. Door de inzet van flexwoningen kan een tijdelijke tekort aan woningen voor onder andere starters, spoedzoekers en arbeidsmigranten worden opgevangen. Samen met gemeenten wijzen we 25 flexlocaties aan voor 2.000 tijdelijke woningen. Flexwoningen zijn vaak fabriekswoningen. Sneller, goedkoper en beter voor het milieu. Door vraagbundeling willen we de bouw van fabriekswoningen versnellen.

Een woning die bij je past

Peter Kerris: "We leven in een onrustige tijd met veel onzekerheid. Dan is het belangrijk dat je een fatsoenlijk dak boven je hoofd hebt. Met het Actieplan Wonen geven we Gelderlanders weer een kans op een woning die bij ze past."

Het Actieplan Wonen is gemaakt in nauwe samenwerking met gemeenten, woningcorporaties en andere partijen in de woningbouw. Provinciale Staten nemen voor de zomer een definitief besluit over het Actieplan.

Terug naar nieuwsoverzicht