Provincie stimuleert sociale initiatieven in coronatijd

15-4-2020

De provincie brengt momenteel in kaart welke sectoren in Gelderland worden getroffen door de COVID-19 maatregelen. En waar mogelijk steun kan worden geboden. Er is ook aandacht voor het welzijn van Gelderlanders. Stichtingen, verenigingen en groepen van 3 of meer inwoners kunnen nu subsidie aanvragen voor plannen die de sociale verbindingen versterken.

Gedeputeerde Peter van ’t Hoog ziet dat de COVID-19 maatregelen een enorme impact hebben op het omgaan met elkaar. "Gezondheid en behoud van inkomen zijn nu veelal grote zorgen. Daarnaast grijpen de huidige richtlijnen in op onze sociale contacten.

Ontmoetingen met buren, onze familie, op de sportclub, op het schoolplein en het vrijwilligerswerk. Dat moeten we niet onderschatten."

De Gelderse samenleving kan dus ondersteuning gebruiken. Van ’t Hoog: "Op de ene plek hebben mensen nu tijd over, in een andere omgeving is juist extra hulp nodig. De crisis brengt ook bijzondere, sociale kanten aan het licht. Je ziet nu al, onder meer via sociale media, geweldige initiatieven die mensen dicht bij elkaar brengen. Daar helpen we graag bij."

De plannen moeten verband houden met de COVID-19 maatregelen en worden uitgevoerd door vrijwilligers. Het kan gaan om bijvoorbeeld activiteiten voor inwoners van zorginstellingen, zoals het aanbieden van een concert buiten de muren van een zorginstelling. Of computerles geven aan oudere Gelderlanders die moeite hebben met de huidige digitale communicatie. De ideeën moeten na 11 maart 2020 zijn of worden uitgevoerd.

De provincie vergoedt initiatieven tot maximaal € 10.000. Meer informatie staat op www.gelderland.nl/zorgvoorelkaar.

Kunt u als vrijwilliger(sorganisatie) advies gebruiken bij het opstarten van initiatieven. De Leefbaarheidsalliantie Gelderland kan u hierbij helpen. Op de pagina van Leefbaarheid vindt u meer informatie.

Het coronavirus en de maatregelen hebben grote gevolgen voor onze samenleving. Inwoners, bedrijven en organisaties hebben het zwaar te verduren.

Provincie Gelderland heeft geen directe rol bij de bestrijding van het virus. Wel kunnen en zullen we  onze partners bijstaan waar nodig. De aanpak kent 3 sporen:

  • acute hulpvragen;
  • de gevolgen voor de Gelderse economie en samenleving monitoren;
  • werken aan herstelmaatregelen.

Voor de acute hulpvragen heeft de provincie meteen een budget van € 5  miljoen beschikbaar gesteld. Wekelijks wordt de monitor aangevuld en bijgewerkt met de nieuwste informatie; deze is te vinden op onze pagina over COVID-19. Op basis van de eerste 2 sporen en andere signalen werken we aan herstelmaatregelen. 

Terug naar nieuwsoverzicht