Provincie start overleg met inworners Scherpenzeel en Barneveld over toekomst

6-10-2020

Provincie Gelderland begint met het open overleg met de inwoners en ondernemers van Scherpenzeel en Barneveld over de toekomst van hun gemeenten. Het traject kent dorpsgesprekken over specifieke onderwerpen, zoals de voorzieningen, de identiteit, het contact tussen gemeente en inwoners en over de financiën. Met aparte doelgroepen komen er gesprekken over de economie, het sociale beleid en de Breehoek. Centrale vragen zijn telkens: wat vinden de inwoners en organisaties belangrijk? Wat verwachten ze van een gemeente en van elkaar?

Ook zullen de commissaris van de Koning, John Berends, en gedeputeerde Jan Markink zogenaamde ‘keukentafelgesprekken’ voeren met inwoners die zich daarvoor aan kunnen melden.  Dat kan via de site kijkopscherpenzeel.nl die voor dit traject in het leven is geroepen. Daar kunnen mensen ook reageren en ideeën inbrengen.

Door de coronamaatregelen zal de provincie een mix hanteren van fysieke en digitale ontmoetingen. Maar gezien de gevoelens over het thema zal waar mogelijk gekozen worden voor een fysieke vorm, binnen de coronaregels.

Gunstiger

Het participatietraject is onderdeel van het open overleg over de toekomst van gemeenten Scherpenzeel en Barneveld. Daarbij liggen 3 varianten op tafel: een zelfstandig voortbestaan van Scherpenzeel; strategische samenwerking tussen Scherpenzeel en Barneveld; en een fusie van beide gemeenten.

Scherpenzeel en provincie zijn het eens over het feit dat de bestuurskracht van de gemeente versterking nodig heeft. De provincie heeft de gemeente begin van dit jaar op het hart gedrukt 2 varianten te onderzoeken: zelfstandigheid en herindeling. Scherpenzeel heeft alleen de zelfstandigheid onderzocht en via de kadernota in juli 2020 besloten per jaar € 1,4 miljoen te investeren in haar zelfstandigheid. De provincie wil dit kunnen vergelijken met de andere varianten om zo de beste keuze te kunnen maken voor inwoners, ondernemers en verenigingen. Het doel van het open overleg is om dit verder te verkennen.

Terug naar nieuwsoverzicht