Provincie past kruising N798 Hoofdlaan in Putten aan

18-2-2021

Provincie Gelderland verplaatst en verbreedt de fietsoversteek op het kruispunt van de N798-Hoofdstraat Putten, met behoud van de aansluitingen van de gemeentelijke Hoofdbaan en Beukenlaan. Hiermee komt ook een einde aan de tijdelijke snelheidsverlaging naar 60 k/u ter hoogte van dit kruispunt. De gemeente, politie en fietsersbond steunen dit voorstel. Naar verwachting kunnen deze werkzaamheden in het voorjaar van 2021 starten.

Aanpassing kruispunt

Uit onderzoek blijkt dat een groot aantal fietsers oversteekt via de aansluiting van de Hoofdlaan en niet de fietsoversteek gebruikt. Dit leidt tot onveilige situaties. Door het bestaande linksafvak vanuit de richting Ermelo af te sluiten, ontstaat ruimte voor het verplaatsen van de fietsoversteek naar de noordzijde. Een oversteek op die plek voorkomt dat fietsers vanaf de Beukenlaan en Hoofdlaan moeten omrijden. Het bestaande ontwerp van de provincie aan de noordzijde gaat uit van een bredere en langere middengeleider van 3,5 meter. Op die logische plek op het kruispunt kunnen 4 fietsen wachten tussen de 2 weghelften.

Snelheid

Naar aanleiding van het dodelijk ongeval in september 2016 heeft provincie Gelderland onderzoek verricht naar het effect van een plaatselijke snelheidsverlaging ter hoogte van het kruispunt. Uit de snelheidsmetingen tijdens de proef bleek dat het plaatsen van 60 km/u borden niet leidt tot minder hard rijden. Het afdwingen van dit gedrag vraagt ook om het aanpassen van de inrichting van de weg, wat een kostbare zaak is. Het verlagen van de snelheid zonder de inrichting van de weg aan te passen leidt tot meer verkeersonveiligheid. Want automobilisten houden zich minder aan de maximum snelheid, terwijl fietsers dit wel verwachten. Op basis van de functie van deze weg in combinatie met de bestaande inrichting van de weg, past bij deze provinciale weg een maximum snelheid van 80 km/u.

Ruimere middengeleider

Naar aanleiding van een debatverzoek in Provinciale Staten is opnieuw naar de beoogde inrichting van dit kruispunt gekeken. Met name naar de mogelijkheden en meerwaarde van een fietsveilige oversteek met een ruimere middengeleider voor fietsers. Gekeken is of een middengeleider met ruimte voor 6 fietsen een mogelijkheid is. Hieruit blijkt dat daar onvoldoende ruimte voor is. Het huidige ontwerp wordt daarom uitgevoerd.

Terug naar nieuwsoverzicht