Provincie en corona

8-4-2020

Provincie Gelderland heeft 2 weken geleden de eerste maatregelen genomen om gemeentes, bedrijven en organisaties bij te staan in de corona-crisis. De provincie werkt volgens 3 lijnen: acute hulp; monitoren van de gevolgen; werken aan herstel. In dit bericht leest u meer over enkele eerste initiatieven.

Tijdelijke inzet militaire helikopter

Provincie staat militaire helikoptervluchten Radboudumc toe. Defensie kan binnenkort een helikopter inzetten voor het vervoer van patiënten met het coronavirus vanaf de helihaven van het Radboudumc.

De provincie gedoogt het tijdelijke gebruik van de helihaven van het Radboudumc hiervoor. De inzet van defensie helikopters maakt het mogelijk meer patiënten tegelijk te vervoeren, waardoor het transport sneller kan.

Luchthavenregeling

Het gaat hier om de inzet van militaire helikopters als Cougar en NH90. Deze zwaardere helikopters kunnen op grond van de bestaande luchthavenregeling van het ziekenhuis nu geen gebruik maken van het heliplatform. De helikopters van Defensie zijn zwaarder. Daarom zal defensie eerst het heliplatform inspecteren  om te beoordelen of dit platform de zwaardere toestellen kan dragen. De helikopters mogen pas gebruik maken van de helihaven als de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport hiervoor goedkeuring verleent in verband met de vliegveiligheid.

Landelijke maatregelen

Deze gedoogtoestemming geldt voor de duur van de landelijke maatregelen. Dat betekent voorlopig tot en met 28 april 2020. Gelderland gedoogt dit vanwege de uitzonderlijke situatie waarin ons land op dit moment verkeert.

Overlast

De directe omgeving van de helihaven kan meer geluidshinder ondervinden als gevolg van de inzet van deze zwaardere helikopters. Daarom mogen de vluchten alleen overdag plaatsvinden. In acute noodsituaties mag hiervan worden afgeweken.

Geert Grootteplein

Het Radboudumc heeft een luchthavenregeling voor het gebruik van de helihaven aan het Geert Grootteplein in Nijmegen. Daar mogen bepaalde typen helikopters gebruik van maken. 

Provincie Gelderland is sinds 1 november 2009 verantwoordelijk voor het grondgebruik door de kleine burgerluchtvaart. Hiervoor verleent de provincie luchthavenregelingen aan luchthavens en helikopterhavens in Gelderland.

Voor meer informatie over dit onderwerp: Radboudumc, Margie Alders, margie.alders@radboudumc.nl , 06 22 42 16 39.

En verder….

zorgplatform

Vanuit de zorgsector is de vraag gekomen of de provincie een digitaal platform wil ondersteunen. Via dit platform kunnen zorginstellingen die mensen zoeken en mensen die zorgwerk, als vrijwilliger, zoeken elkaar vinden. Dit idee verkennen we momenteel.

extra krediet voor startups

De regering kondigde gisteren extra kredietmogelijkheden aan voor innovatieve startups en scale-ups. De 12 provincies zijn blij met dit initiatief en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en de provincies staan klaar om de uitvoering van het fonds, ter grootte van €100 miljoen, ter hand te nemen.

Deze bedrijven, die allerlei nieuwe technieken testen en op de markt brengen, zijn cruciaal voor de regionale economie en zijn van nature kwetsbaar omdat ze in de opstart of in de groeifase zijn. De corona-crisis maakt die kwetsbaarheid nu extra groot.

Oost NL, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij van Gelderland en Overijssel, waarvan beide provincies aandeelhouder en financier zijn, zal de uitvoering van de kredietverstrekking zo snel mogelijk ter hand nemen.

De 12 provincies staan voortdurend nauw overleg met het kabinet om de gevolgen van de corona-crisis voor de regionale economie in beeld te brengen.

Er zijn in totaal tot nu toe zo’n 30 reacties binnengekomen na de oproep van de provincie. Bij al deze reacties bekijkt de provincie op welke manier de hulp vorm kan krijgen.

Terug naar nieuwsoverzicht