Provincie Gelderland verdubbelt fonds voor acute hulp aan gemeenten naar €10.000.000,-

22-4-2020

Provincie Gelderland stelt meer geld beschikbaar aan acute hulp voor gemeenten. Eerder wilde Gedeputeerde Staten al € 5.000.000 vrijmaken, maar vandaag zijn Provinciale Staten akkoord gegaan met het voorstel er nog eens € 5.000.000,- aan toe te voegen. In totaal is er daarmee € 10.000.000, - beschikbaar voor de acute hulpvragen. Dat is vooral bedoeld voor de gemeenten. “De gemeenten staan voorop in de strijd tegen corona en bij de uitvoering van de regeringsmaatregelen, zoals het loket voor ondernemers,” aldus gedeputeerde Markink. “Met dit fonds staan we naast de gemeenten, zodat zij nog beter kunnen concentreren op de dienstverlening aan inwoners en ondernemers.”

Overigens gaat niet al het geld naar het geld naar de gemeenten. Via 2 verschillende regelingen is er ook geld beschikbaar voor kleinschalige initiatieven om de leefbaarheid te stimuleren; en voor cultuur, sport, dorpshuizen en recreatie en toerisme. 

Het hulpfonds is een onderdeel van de Gelderse aanpak in deze coronacrisis. De provincie ziet daarbij 3 fases: de acute hulpverlening; de overbruggingsfase en uiteindelijk de fase van herstel. In de eerste fase is de rol van de provincie beperkt. Het zijn vooral gemeenten, veiligheidsregio’s en rijk die hier aan zet zijn. Wel wil en kan de provincie de gemeenten hierbij helpen, zoals met het hulpbudget.

In de andere fases is de rol van de provincie wat groter. Deze krijgen vorm en inhoud in nauw overleg met onder meer de gemeenten en diverse instellingen en organisaties.

Terug naar nieuwsoverzicht