Provincie Gelderland stemt definitief in met lening Alliander

24-11-2021

De provincie Gelderland stemt definitief in met een lening van minimaal € 268 miljoen aan Alliander. De netbeheerder heeft veel geld nodig om haar elektriciteitsnet uit te breiden voor de energietransitie. Alliander vroeg daarom onlangs aan haar aandeelhouders om een lening van € 600 miljoen. Gelderland is met 44,7% de grootste aandeelhouder.

‘Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen en ook op deze manier bijdragen aan de energietransitie.’ legt verantwoordelijk gedeputeerde Jan Markink het besluit uit. ‘Daarbij zal Alliander rond de 2% rente gaan betalen op de lening. Dat is meer dan we zouden krijgen als we het geld bij het Rijk moeten stallen.’

Het elektriciteitsnet in Nederland loopt op steeds meer plekken tegen zijn grenzen aan. Het kan de groeiende vraag naar stroom nauwelijks aan. Ook het terugleveren aan het net van duurzame stroom van zonne- of windparken komt in de knel. Beide ontwikkelingen spelen ook in Gelderland. De komende jaren verwacht Alliander daarom € 1,2 miljard per jaar investeren in de energie-infrastructuur. Zo kunnen ook in de toekomst nieuwe woonwijken en bedrijven worden aangesloten en worden voorzien van duurzame energie.

Het geld voor die investeringen wordt grotendeels geleend op de kapitaalmarkt. Om daar goedkoop te kunnen lenen moet het netwerkbedrijf meer eigen geld hebben. Vandaar het verzoek aan haar aandeelhouders om een zogenaamde reverse converteerbare hybride obligatielening. Dat is een lening die voor de helft meetelt als eigen vermogen en zo nodig door Alliander omgezet kan worden in aandelen met bijbehorende dividenduitkering.

Alle 76 aandeelhouders is gevraagd naar rato van hun aandelenkapitaal mee te doen. Daarbij vraagt Alliander of aandeelhouders als dat nodig blijkt 25% extra willen lenen. Op die manier wordt het bedrag ook opgehaald als niet iedereen instemt. Gelderland is bereid dit te doen en heeft ingestemd met een lening van tussen de € 268 en €335 miljoen. Hoe hoog de lening precies gaat zijn, wordt dus pas duidelijk als alle aandeelhouders antwoord hebben gegeven.

Alliander heeft de aandeelhouders gevraagd om uiterlijk 1 december 2021 te besluiten.

Terug naar nieuwsoverzicht