Provincie Gelderland schiet gemeenten en bedrijfsleven te hulp

25-3-2020

Provincie Gelderland komt de gemeenten in de provincie te hulp en maakt daarvoor € 5 miljoen vrij. Omdat de gemeenten nu keihard werken aan de uitvoering van allerlei economische rijksmaatregelen, is extra capaciteit nodig. Ook heeft de provincie een eerste maatregelenpakket gepresenteerd voor de ondersteuning van het bedrijfsleven. De provincie zal samen met de VNG Gelderland en het bedrijfsleven onderzoeken wat er nog meer nodig is. Dat kan een extra investering van de provincie vragen. Of, om met gedeputeerde Jan Markink te spreken: “We doen wat we kunnen om ervoor te zorgen dat de gemeenten zich nu kunnen concentreren op de bestrijding van het virus en de gevolgen daarvan voor het bedrijfsleven te verzachten.”

De provincie werkt volgens 3 lijnen: directe hulp aan onze partners, monitoren wat de gevolgen zijn voor de Gelderse economie en in beeld krijgen hoe we kunnen helpen om deze te ondersteunen, en kijken wat we kunnen doen om de voortgang van onze programma’s en opgaven de komende maanden overeind te houden. Zo zal de provincie op diverse manieren de grote druk die nu op de gemeenten ligt wat verminderen.  Door bijvoorbeeld het financieel toezicht op een lager pitje te zetten, zodat gemeenten slagvaardiger kunnen reageren zonder zich al te veel te bekommeren om de normaal verplichte rapportages.

Samenleving

De huidige maatregelen leggen ook een grote druk op de samenleving. Commissaris van de Koning John Berends: “Onze gebruikelijke vrijheid is nu ingeperkt en dat doet wat met mensen. Zij worstelen met vragen als “Kan ik mijn moeder, vader, opa, oma nog opzoeken?” Nu meer dan ooit doen we een beroep op de kracht van de samenleving. En ik wil graag alle Gelderlanders oproepen om met ideeën te komen om onze mooie samenleving overeind te houden. Op een andere manier dan voorheen. Ik zie ik nu al talloze mooie initiatieven opbloeien. Als we dat vasthouden, kunnen we hier als samenleving nog sterker uit tevoorschijn komen.”
De provincie stelt geld beschikbaar om dergelijke initiatieven te ondersteunen.

Evenementen

Er zijn inmiddels al erg veel evenementen op het gebied van sport en cultuur geannuleerd. De herdenking van 75 jaar vrijheid zal anders gaan. De provincie had veel van deze evenementen gesubsidieerd. Het annuleren of aanpassen heeft geen gevolgen voor de vergoeding van kosten die al gemaakt zijn of van verplichtingen die al waren aangegaan. Aan alle evenementen is keihard gewerkt door talloze vrijwilligers. Mede om die reden heeft het college van Gedeputeerde Staten besloten om het programma Gelderland Herdenkt met een jaar te verlengen. Evenementen kunnen daardoor later alsnog doorgang vinden.

Terug naar nieuwsoverzicht