Provincie Gelderland rond Kavelruil Rijnstrangen af

29-4-2021

De vrijwillige kavelruil in Rijnstrangen nadert zijn afronding. Via 5 ruilrondes is in een tijdsbestek van 2015 tot 2021 een groot gebiedsproces op gang gekomen. De recent afgeronde kavelruil in de Rosandse polder is de grootste. Totaal is meer dan 265 hectare grond gewisseld van eigenaar voor natuurontwikkeling en landbouwstructuurverbetering. Ook maakte de provincie ruimte voor natuurinclusief boeren en wandelpaden.

Ruimte

De kavelruilen zijn mogelijk door de aankoop van percelen grond en 3 bedrijven. Dat heeft geleid tot in totaal ruim 180 hectare. Hierdoor kunnen eigenaren percelen met elkaar ruilen, waardoor er ruimte ontstaat. Ruimte voor grotere kavels voor agrariërs, dichter bij de boerderij, zodat agrariërs makkelijker kunnen boeren. En ruimte voor bijvoorbeeld wandelpaden en natuurinclusief boeren.

De komende tijd rondt de provincie nog enkele ruilen af. Voor de zomer maakt de provincie de balans op over de resterende 30 hectare. De percelen waar de provincie geen bestemming voor heeft, worden verkocht.

Resultaten

Ongeveer 55 eigenaren hebben in totaal 267 ha grond geruild. Zo’n 134 hectare is beschikbaar voor natuurontwikkeling, waarvan 30 km bestaat uit hagen. Voor 22 bedrijven is de landbouwstructuur verbeterd, waarvoor 53 hectare is geruild. Bij 5 partijen is de ligging van 130 hectare verbeterd. Voor natuurinclusief boeren is 42 hectare beschikbaar. Gemeente Zevenaar en anderen realiseren ruim 12 kilometer recreatieve paden en voor 10 particulieren is de vorm van hun kavel en erf verbeterd. Deze resultaten van de kavelruil dragen bij aan extra ruimte voor een duurzaam rietmoeras en de daarbij horende moerasvogels. En daarmee aan de doelen van provincie Gelderland.

Feestelijke uitzending

Tijdens een digitale slotbijeenkomst hebben verschillende betrokkenen vandaag uit de doeken gedaan waarom de kavelruil voor hen van belang is. Dit programma is terug te zien via rijnstrangen.ids-live.nl.

Terug naar nieuwsoverzicht