Provincie Gelderland nomineert 20 aansprekende landschappen voor de Gelderse prijs Ruimtelijke kwaliteit

15-7-2020

Het college van Gedeputeerde Staten heeft 20 ‘aansprekende landschappen’ genomineerd voor de Gelderse Prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2020. Gedeputeerde Peter Kerris maakt de prijswinnaars van de vakjury en de publieksjury in december 2020 bekend tijdens een manifestatie Ruimtelijke Kwaliteit.

Blik op Ruimte

De achtste editie van de Gelderse Prijs Ruimtelijke Kwaliteit heeft als thema 'Brede blik op ruimte'. Provincie Gelderland schenkt hiermee aandacht aan meervoudig gebruik van de ruimte; een passende uitwerking van de Omgevingsvisie Landsdeel Oost. Een onafhankelijke jury onder leiding van Jan Terlouw (voormalig Commissaris van de Koningin in Gelderland en voorzitter van de eerdere 7 edities van de Gelderse prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit) zal de winnaar bepalen.

Inzendingen

Vanaf dit voorjaar heeft provincie de Gelderse de samenleving gevraagd om projecten aan te dragen die mogelijk mee kunnen dingen naar de Gelderse prijs voor Ruimtelijke Kwaliteit 2020. Dit heeft geleid tot een lijst van 40 voorstellen. Alle inzendingen vertellen hoe verschillende ruimtelijke ambities in projecten en gebieden zijn gerealiseerd.

Peter Kerrris, gedeputeerde: “Het is geweldig om te zien hoe divers de inzendingen zijn: soms groots en meeslepend, soms klein en bescheiden. Maar altijd met voelbare trots en een sterke mate van betrokkenheid bij het gebied.”

Diverse maatschappelijke organisaties, gemeenten, waterschappen, bureaus, bedrijven en particulieren hebben voorstellen voor nominatie gedaan. Uit deze lijst zijn 20 nominaties gekozen.

2 prijzen: ook publieksprijs

De prijs voor de winnende inzending bestaat uit € 10.000. Naast de juryprijs reikt provincie Gelderland een publieksprijs uit van eveneens € 10.000. Deze publieksprijs wordt vanaf begin september 2020 via ons digitaal platform Sprekend Gelderland georganiseerd.

Genomineerden Gelderse Prijs voor Ruimtelijke kwaliteit 2020

- in alfabetische volgorde, volgens ligging in gemeente(n)-

 1. Kenniscentrum Sealing Valley met stationsomgeving (Aalten), ingediend door gemeente Aalten – een tweede leven van een oud bedrijventerrein naast het station.
 2. De Enk (Barneveld), ingediend door 4 bureaus, onder andere Bosch Slabbers – een nieuw en markant woonbuurtje: energieneutraal, gasloos, groen en landschappelijk.
 3. Voedselbos Ketelbroek (nabij Groesbeek, gemeente Berg en Dal), ingediend door initiatiefnemers – inspirerende bijdrage aan duurzame en robuuste voedselproductie.
 4. Natuurpark Kronenkamp (Neede, gemeente Berkelland), ingediend door Stichting Natuurpark Kronenkamp – een tweede leven van een waterzuiveringsinstallatie.
 5. Kipster (Beuningen), ingediend door Kipster BV – hightech en mens-, dier- en milieuvriendelijk en een nieuw landschappelijk elan.
 6. Batavierenpad Zuid (Beuningen), ingediend door gemeente Beuningen – snelfietspad, infrastructuur van de toekomst
 7. Joop Sarsplein (in centrum van Doetinchem), ingediend door gemeente Doetinchem – een nieuwe verblijfplek, sfeervol en flexibel, door sloop verloederend bedrijfspand.
 8. Crescent Part (Harderwijk), ingediend door gemeente Harderwijk – een uitloopgebied van formaat waar natuur, recreatie en waterberging zijn gecombineerd.
 9. Hattemerpoort (tussen Hattem en Heerde), ingediend door onder andere Stichting Natuur en Milieu Gelderland – over een groter gebied zijn nieuwe ruimtes gerealiseerd voor natuur en zijn barrières opgeheven, aangevuld met recreatieve ontsluiting.
 10. Natuurboerderij Wittenhorst (Stokkum, gemeente Montferland), ingediend door initiatiefnemers – een sympathieke bijdrage een de landbouwtransitie: duurzaam, coöperatief, kleinschalig.
 11. De Getijden (Nijmegen), ingediend door V.v.E. De Getijden – door collectief particulier opdrachtgeverschap zorgen voor een eigentijds woonbuurtje, inclusief herbestemming voormalige school.
 12. Traverse Dieren (Dieren), ingediend door gemeente Rheden – een knellend verkeersprobleem op bijzondere wijze opgelost.
 13. PlantXperience Schoneveld Breeding BV (nabij Wilp), ingediend door gemeente Voorst – hightech bedrijf in een innovatief landschap.
 14. Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (gemeente Zaltbommel en Maasdriel), ingediend door projectbureau PHTB – stap voor stap naar een leefbaar landschap met perspectief voor de tuinbouwsector.
 15. Turmac Cultuurfabriek (Zevenaar), ingediend door gemeente Zevenaar – het tweede leven van de oude sigarettenfabriek is van grote betekenis voor de stad.
 16. Rivier in de stad (Zutphen), ingediend door gemeente Zutphen – de rivier, van alle kanten beleefbaar, verbindt stad en dorp en heeft de ruimte.
 17. Tiny Forest Gelderland (onder andere in Apeldoorn, Ede en Nijmegen), ingediend voor IVN Gelderland – bijdragen aan groen in de stad, klein maar fijn, gericht op participatie.
 18. Idylles Park Lingezegen (onder andere bij Arnhem, Elst en Bemmel), ingediend door Feddes/Olthof, landschapsarchitecten – zorgvuldig ingerichte plekken voor contemplatie.
 19. Bufferstroken 2.0 (onder andere nabij Brummen, Eefde en Barchem), ingediend door CropEye, netwerkorganisatie op het vlak van agribusiness, energie en water) – nieuwe landschapselementen dragen bij aan groenere buitenruimtes.
 20. Landgoed Grootstal (in gemeenten Heumen en Nijmegen), ingediend door landgoedeigenaar – landgoed neemt haar rol in de transitie van landbouw en onderhoudt de relaties met de nabijgelegen stad.

Terug naar nieuwsoverzicht