Provincie Gelderland en gemeente Nijmegen maken betaalbaar wonen hartje Nijmegen mogelijk

15-7-2020

De gemeente Nijmegen wil op 3 locaties in het stationsgebied leegstaande gebieden/gebouwen transformeren naar woningen. Om dat mogelijk te maken stelt provincie Gelderland een bijdrage van maximaal € 1,5 miljoen beschikbaar. Het Rijk is gevraagd om in het kader van de woningbouwimpuls (WBI) mee te financieren. De gemeente Nijmegen zelf financiert de rest van het benodigde bedrag: € 3,5 miljoen.

Gedeputeerde Kerris: “De woningnood in Gelderland is hoog en in Nijmegen is de nood in Gelderland het hoogst van allemaal. Hiermee laten we gezamenlijk zien dat het versneld bouwen van betaalbare woningen mogelijk is.”

Wethouder Wonen Harriët Tiemens: “De stationsomgeving is met haar uitstekende OV-bereikbaarheid de ideale plek om onze woningbouw te intensiveren en versnellen. Met deze bijdragen kunnen we zorgen dat er sneller en betaalbaarder gewoond kan worden in het hartje van de stad.”

Eerste project uit de Woondeal

Het gaat om 670 woningen, waarvan 419 in de betaalbare huur en koop. Het project is het eerste uit de Woondeal Arnhem/Nijmegen dat gebouwd gaat worden. Onder de WBI kunnen grote woningbouwprojecten met minstens de helft aan betaalbare woningen 50% financiering van de publieke onrendabele top krijgen.

Onrendabele top

Dit is het financieel tekort dat ontstaat als gevolg van een meer betaalbaar woningbouwprogramma, en de maatregelen die nodig zijn voor een goede inpassing en kwalitatief duurzame leefomgeving. Ook wordt aangesloten op het groene karakter van de Woondeal. De woningen worden op een duurzame wijze gebouwd. Circulair bouwen met hout uit de bossen in de regio, verminderen van de hittestress en klimaatadaptieve inrichting zijn daarbij uitgangspunten.

SteenGoed Benutten

Inhoudelijk past de opgave binnen de werkwijze SteenGoed Benutten van provincie Gelderland: gebiedsgerichte transformatie (leegstand) van gebouwen en gebieden naar - in dit geval-woningbouw.

Terug naar nieuwsoverzicht