Provinciale Staten krijgen interim-statengriffier voor 1 jaar

27-5-2021

Per 30 augustus 2021 start Franske van Hooijdonk als interim-statengriffier bij provincie Gelderland. Sinds 2014 was zij griffier van de gemeenteraad in Veenendaal.

Na het vertrek van Bob Roelofs, die wethouder in Arnhem werd, heeft het Presidium besloten om een interim-statengriffier te werven. Franske van Hooijdonk krijgt de opdracht om gedurende 1 jaar samen met PS werk te maken van een sterke positionering van de Staten en deze te vertalen naar concrete acties. Gerhard Bos, vice-voorzitter PS, is blij met de benoeming. "Met mevrouw Van Hooijdonk hebben we een interim-statengriffier met visie en veel ervaring. We zien uit naar een goede samenwerking met haar en met de griffie."

Franske van Hooijdonk heeft als griffier in Veenendaal ervaring opgedaan met de doorontwikkeling van het bob-model – beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming - dat de Gelderse Staten gebruiken. Daarvoor was zij 4 jaar griffier van de gemeenteraad van De Bilt. Zij kent de Gelderse politiek goed door haar werk als statenadviseur van Provinciale Staten.

Terug naar nieuwsoverzicht