Provinciale Staten besluiten over RES 1.0

1-6-2021

De Gelderse Statenleden vergaderen op woensdag 9 juni 2021 met een volle agenda. Ze besluiten onder andere over de jaartukken 2020 en de RES 1.0 (Regionale Energie Strategieën) voor de regio’s Arnhem/Nijmegen, Foodvalley, Noord-Veluwe en Rivierenland. Voorafgaand aan de vergadering is er voor inwoners ruimte om in te spreken bij de Open Agenda.

Regionale Energie Strategieën

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 30 regio’s een Energie Strategie (RES) wordt opgeleverd. In Gelderland zijn 6 RES-regio’s. De RES geeft inzicht in de mogelijkheden voor regionale opwek van elektriciteit en is vertaald naar keuzes in concrete plekken, projecten en planning. Ook staan in de RES de gevolgen voor de energie-infrastructuur vermeld en staan de plannen en projecten die al gerealiseerd zijn beschreven.

Provinciale Staten stellen op 9 juni 2021 de RES 1.0 van de regio’s Arnhem/Nijmegen, Foodvalley, Noord-Veluwe en Rivierenland vast.

Jaarstukken 2020

Het college van Gedeputeerde Staten vraagt Provinciale Staten te besluiten over onder andere het meer geld vrij maken voor de ambitie natuur en cultuur, de ambitie gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland en de ambitie economie en mobiliteit. Het gaat om bedragen van € 2.6 miljoen, € 700.000 en € 400.000.

Open Agenda

Wilt u als inwoner van Geldeland inspreken op de Statendag? Dat kan bij de Open Agenda van 09.45 – 10.30 uur. Het onderwerp hoeft niet op de politieke agenda te staan. Voor elke inspreker is er 5 minuten om een betoog te houden en daarna in gesprek te gaan met de aanwezige Statenleden. Aanmelden kan voor maandag 7 juni 2021, 12.00 uur bij de Griffie: griffie@gelderland.nl of bel 026 359 91 34.

Terug naar nieuwsoverzicht