Positief advies opsporingsvergunning aardwarmte Bommelerwaard en Brakel Zuidoost

20-3-2020

Gedeputeerde Staten hebben een advies uitgebracht over de aanvraag voor een opsporingsvergunning voor aardwarmte in de Bommelerwaard en Brakel-Zuidoost aan het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Door aardwarmte te benutten kunnen tuinbouwbedrijven in dit gebied overschakelen op duurzame warmte. De aanvragen staan in de Staatscourant.

Boringen clusteren

Het gaat om 2 gebieden: Bommelerwaard én Brakel-Zuidoost. Het advies gaat over onderwerpen zoals drinkwater, duurzaamheidsdoelstellingen en omgevingsveiligheid. In het advies benadrukken Gedeputeerde Staten een zorgvuldig afweging over de ondergrond. Een afweging tussen het belang van aardwarmte aan de ene kant, en het reserveren van Aanvullende Strategische Voorraden Drinkwater aan de andere kant. Beide belangen conflicteren met elkaar en moeten zorgvuldig worden afgewogen om de ondergrond in de toekomst zo goed mogelijk te benutten. Gedeputeerde Staten adviseren om boringen zo veel mogelijk te clusteren en de vergunde ruimte te beperken om ruimte te laten voor andere gebruiksfuncties. Het advies gaat ook over de bodem, natuur en een schaderegeling en omgevingsmanagement.

Opsporingsvergunning

Initiatiefnemers voor aardwarmte projecten vragen een opsporingsvergunning aan bij het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). Met een opsporingsvergunning krijgt de aanvrager het alleenrecht in een gebied om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het winnen van aardwarmte. Met een opsporingsvergunning kan nog niet gelijk geboord worden of aardwarmte gewonnen: Daar zijn aanvullende vergunningen voor nodig.

Rijk beslist

Winning van aardwarmte valt onder de Mijnbouwwet en daarmee onder de bevoegdheid van het Rijk. Het Rijk vraagt aan de provincie om advies zodat de regionale kennis en belangen kunnen worden afgewogen. Voor het opstellen van advies zijn ook de gemeente Zaltbommel, de gemeente West Betuwe, waterschap Rivierenland en het drinkwaterbedrijf Vitens om hun advies gevraagd. De opsporingsvergunningen zijn gelegen in zowel de provincies Gelderland als Noord-Brabant. Daarom is er ook afgestemd met Noord-Brabant. De minister van EZK beslist of de aangevraagde vergunning wordt verleend.

Aardwarmte

Aardwarmte, ook wel geothermie, is een nieuwe vorm van energie die gewonnen wordt uit de diepe ondergrond, op een diepte tot 7 kilometer. Aardwarmte kan een rol vervullen bij de overschakeling naar duurzame warmte. Voor het bedrijfsleven en warmtenetten. Het is wel belangrijk dat aardwarmte veilig en verantwoord gewonnen wordt.

Terug naar nieuwsoverzicht