Paul Frissen roept politiek Ermelo op verstoorde verhoudingen en slepende dossiers aan te pakken

16-10-2020

Om de politieke en bestuurlijke verhoudingen in Ermelo weer te normaliseren is het noodzakelijk dat de partijen zich verzoenen met het verleden en met elkaar. Daar liggen belangrijke oorzaken voor de huidige verstoorde verhoudingen. De partijen moeten wegen vinden om politiek te bedrijven op basis van inhoud en argumenten en niet te verzanden in vendetta’s.

Dat is de belangrijkste conclusie van Paul Frissen in zijn rapport over de politieke situatie in Ermelo. Hij adviseert de fractievoorzitters om samen met de raad een gezamenlijke aanpak te ontwikkelen. Een mediator kan hierbij een goede rol spelen. Ook adviseert Frissen een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de dossiers in het verleden - vooral op het gebied van ruimtelijke ordening en vergunningverlening - die nog steeds voor veel spanning tussen de partijen en tussen gemeente en inwoners zorgen.

De Gelderse commissaris van de Koning, John Berends, omarmt deze adviezen en verwacht van de partijen een constructieve houding bij het ontwikkelen en uitvoeren van een plan van aanpak.  

Op initiatief van John Berends gaven de fractievoorzitters en de commissaris samen opdracht aan bestuurskundige Paul Frissen opdracht om de politieke en bestuurscrisis in Ermelo te onderzoeken. Aanleiding was het feit dat de fractievoorzitters het vertrouwen in de burgemeester hadden opgezegd, op basis van gesprekken met de wethouders. Toen al bestond het vermoeden dat er onder deze stap dieperliggende factoren een rol speelden dan - louter - het functioneren van de burgemeester.

Frissen omschrijft dat in zijn rapport als het zondebok-mechanisme: het aanwijzen van één schuldige, met de verwachting dat als deze het veld ruimt, alles is opgelost. Dat is in de praktijk volgens Frissen hoogst zelden echter het geval.

Hij wijst meerdere factoren aan die een bijdrage geleverd hebben aan de huidige situatie, zoals:

  • de botsende stijlen binnen het college
  • de drastische verandering in de politieke verhoudingen in 2018
  • de roddelcultuur
  • de gespannen verhouding tussen groepen inwoners en het gemeentebestuur bij enkele langlopende dossiers. Vooral op het terrein van ruimtelijke ordening en vergunningverlening en handhaving.

Volgens John Berends vraagt de gemeente om een politiek die draait om samenwerking, zonder het altijd eens te hoeven zijn. “Het wezen van de democratie is niet de wil van de meerderheid, maar respect voor de minderheid. Op basis van het advies van Frissen kan Ermelo werk maken van een nieuwe start.”

Terug naar nieuwsoverzicht