Onderzoek Kieskompas bevestigt: voorzieningen belangrijker dan identiteit

18-12-2020

De inwoners van Scherpenzeel en Barneveld zitten grotendeels op 1 lijn: zij vinden de voorzieningen, de gemeentelijke dienstverlening en de inspraak belangrijk. Zelfs belangrijker dan lage belastingen of een sterke identiteit. Daarmee bevestigt het onderzoek de eerdere uitkomsten van de participatie Kijk op Scherpenzeel.

Wel zien de onderzoekers meer verdeeldheid onder de Scherpenzelers en zijn de meningen daar meer uitgesproken dan onder de Barnevelders. Dat zijn de meest opvallende uitkomsten van het onderzoek dat Kieskompas heeft gehouden, in opdracht van de provincie.

Het onderzoek is onderdeel van het participatietraject dat Gelderland is gestart om te achterhalen waar de inwoners van beide gemeenten vooral waarde aan hechten. In een eerdere fase voerden gedeputeerde Jan Markink en commissaris van de Koning John Berends hiervoor onder meer digitale keukentafelgesprekken. De inhoud en opbrengst van die gesprekken was goed, maar de provincie wilde het beeld dat hieruit ontstond toetsen via een grootschaliger onderzoek.

Aan het onderzoek hebben bijna 800 mensen meegedaan: 337 uit Scherpenzeel en 457 uit Barneveld.

Het onderzoek gaat als onderdeel van het participatieproces naar het college van Gedeputeerde Staten. Op basis van onder meer deze uitkomsten zal het college bepalen welke variant het beste de maatschappelijke wensen waarborgt:

  • een zelfstandig voortbestaan voor de gemeente Scherpenzeel;
  • een strategische samenwerking met Barneveld;
  • of een herindeling met Barneveld.

Het rapport van Kieskompas is te vinden op Kijkopscherpenzeel.nl.

Terug naar nieuwsoverzicht