Marktdag Railterminal Gelderland

29-9-2021

Op 12 oktober 2021 is er voor geïnteresseerde bedrijven een marktdag over de aanleg en exploitatie van de Railterminal Gelderland. Provincie Gelderland wil zo bedrijven voorbereiden op de aanbesteding van de aanleg en exploitatie van de Railterminal Gelderland in Valburg. Deze aanbesteding start naar verwachting begin 2022. Met de Railterminal Gelderland aan de Betuweroute kunnen goederen van de weg via het spoor verder. Dat leidt tot minder CO2-uitstoot én minder files.

Marktdag

Tijdens de marktdag geeft provincie Gelderland informatie en gaat in gesprek over de uitgangspunten voor de aanleg, de kaders voor de exploitatie op de terminal, de procedures, de aansluiting op de Betuweroute, zeilend binnenkomen en de concessie- en erfpachtovereenkomst die provincie Gelderland wil afsluiten. 

Aanmelden Marktdag

Bedrijven kunnen zich aanmelden voor deze Marktdag door een mail te sturen naar  aanbestedingen_uw@gelderland.nl onder vermelding van 'marktdag RTG', de bedrijfsnaam, aantal personen (1 of 2) en de contactgegevens van de aangemelde personen. Vanwege de geldende coronamaatregelen zijn dit maximaal twee personen per onderneming. Na afloop van de marktdag volgt een verslag, de presentaties en ander materiaal van de marktdag op railterminalgelderland.nl.

Railterminal Gelderland

Provincie Gelderland werkt aan duurzaam vervoer van goederen in en door de provincie. Een van de manieren om dit te bereiken is door meer vervoer van goederen via het spoor. Hiervoor werkt provincie Gelderland aan een Railterminal op de Betuweroute. Op deze terminal in Valburg kunnen containers en andere laadeenheden worden overgeladen van vrachtwagen naar trein en vice versa. Hiermee wordt bijgedragen aan een reductie van de CO2-uitstoot door goederenvervoer over het spoor. Het terrein van de toekomstige railterminal wordt aangesloten op de Betuweroute en het naastgelegen containeruitwisselpunt.

Voorbereidingen

De voorbereidende onderzoeken zijn gestart. Dit geldt ook voor de werkzaamheden om het railterminalterrein te ontsluiten via een nieuwe ontsluitingsweg vanaf Rijksweg Zuid. De provincie neemt de kosten voor ontsluiting via spoor en weg voor haar rekening. Naar verwachting is het toekomstig terminal terrein eind 2023 bereikbaar. De toekomstige exploitant kan dan het terminalterrein, nadat de provincie deze bouwrijp heeft gemaakt, vanaf begin 2024 aanleggen en daarna exploiteren.

Inpassingsplan

Provinciale Staten van Gelderland hebben op 7 juli 2021 het inpassingsplan Railterminal Gelderland vastgesteld. Het inpassingsplan is het ruimtelijk kader voor zowel de ontwikkeling van de terminal zelf als de ontsluiting en inpassing en maakt de aanleg en exploitatie van de railterminal mogelijk. Er is beroep ingediend tegen dit Inpassingsplan.

Terug naar nieuwsoverzicht