Groot onderhoud N330 start 31 augustus

25-8-2020

Provincie Gelderland werkt aan groot onderhoud tussen 31 augustus en 1 april 2020 aan de N330 tussen Zelhem en Varsseveld. De werkzaamheden zijn opgedeeld in 3 fasen. In de 1e fase werkt de provincie tussen Halle en Varsseveld. In fase twee is het deel tussen Zelhem en Halle aan de beurt. Aansluitend wordt de kom van Halle gereconstrueerd.

Werkzaamheden

Provincie Gelderland brengt een beschermlaag (seal) aan over het asfalt van de N330 Hierdoor gaat het asfalt langer mee. Daarnaast past de provincie enkele kruisingen aan buiten de bebouwde kom. De kruising Halle-Heideweg wordt opnieuw ingericht en compacter en overzichtelijker gemaakt. Daarnaast wordt de kom van Halle voorzien van een hemelwaterriool en een nieuw vuilwaterriool.

Verkeershinder

De werkzaamheden zijn opgedeeld in 3 fasen om de hinder voor lokaal verkeer en bestemmingsverkeer richting Halle zo veel mogelijk te beperken. Tussen 31 augustus en 18 september 2020 is de N330 dicht tussen Halle en Varsseveld. Tussen 21 september en 2 oktober werkt de provincie aan de N330 tussen Zelhem en Varsseveld. Tussen 5 oktober en 1 april werkt de provincie aan de reconstructie van de kom van Halle. Tijdens de werkzaamheden wordt doorgaand verkeer omgeleid via de N18/A18 en de N315.

Brug later vervangen

De provincie vervangt ook de brug over de Boven Slinge. Op de nieuwe brug wordt autoverkeer gescheiden van fietsers. Omdat de bouw van deze brug meer tijd in beslag neemt, wordt de brug op een later moment vervangen.

Meer informatie

Op gelderland.nl/N330-Zelhem-Varsseveld leest u meer over de werkzaamheden. Actuele afsluitingen en omleidingsroutes staan op bereikbaargelderland.nl.

Plan uw reis op tijd

Provincie Gelderland werkt samen met andere wegbeheerders aan een goed en veilig wegennet. Dit vergt regelmatig onderhoud en aanpassing. Deze werkzaamheden veroorzaken altijd hinder voor de weggebruiker. Deze hinder proberen we zoveel mogelijk te beperken. Weggebruikers kunnen helpen om de overlast en drukte te verminderen door hun weg goed te plannen, geen sluiproutes te gebruiken en aanwijzingen op borden én van verkeersregelaars op te volgen. Het wordt veiliger in het verkeer als alle deelnemers met hun volle aandacht bij de weg en andere weggebruikers zijn. Samen veilig van A naar Beter.

Terug naar nieuwsoverzicht