Groene Metropoolregio wil duurzame bedrijventerreinen

3-6-2021

Gedeputeerde Staten hebben het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) van de regio Arnhem-Nijmegen vastgesteld. In het RPW staan afspraken over de ontwikkeling van bedrijventerreinen, kantoren en perifere detailhandel in de regio. Na een aantal jaren van overaanbod krijgt de regio weer ruimte om werklocaties te ontwikkelen. Samen met ondernemers werkt de regio aan de verduurzaming van gebieden, gebouwen en bedrijfsprocessen.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘De afspraken in het RPW geven de regio Arnhem-Nijmegen weer ruimte om te groeien. Ruimte voor werklocaties die duurzaam zijn en klaar voor de toekomst. Met het juiste bedrijf op de juiste plek!’

Meer ruimte voor bedrijven

In 2017 was er sprake van een overaanbod aan werklocaties in Arnhem-Nijmegen. De afgelopen jaren is de vraag naar bedrijventerreinen sterk toegenomen, waardoor het overaanbod is teruggebracht. Dit geeft de regio tot 2030 de ruimte om ruim 100 ha uit te geven. Dit houdt de regio Arnhem-Nijmegen aantrekkelijk voor de vestiging van nieuwe bedrijven en uitbreiding van bestaande bedrijven.

Centrale Stationslocaties

Op kantoorlocaties is het overaanbod eveneens teruggedrongen, maar nog steeds aanwezig. Er is daarentegen een tekort aan kantoorruimte bij de centrale stationslocaties. Door de COVID-uitbraak werken mensen meer thuis dan op kantoor. Bedrijven kiezen daardoor vaker voor kleinere kantoren op locaties die goed bereikbaar zijn met het OV. De regio gaat de komende jaren de bouw van kantoren rond het centraal station in Arnhem en Nijmegen stimuleren.

Clustering van XXL Logistiek

In het RPW staat ook vastgelegd waar XXL logistiek zich mag vestigen en onder welke voorwaarden. De gemeenten hebben met de provincie afgesproken XXL logistiek te clusteren ‘verdozing’ van de omgeving te voorkomen. Tot 2030 wordt de ontwikkelruimte verdeeld over Nijmegen en Emmerich-Montferland-Zevenaar.

Toekomstbestendige Bedrijventerreinen

De afspraken in het RPW sluiten aan bij de ambitie van de Groene Metropoolregio om de groenste regio van Nederland te zijn. Samen met de provincie en bedrijven wil de regio nieuwe en bestaande werklocaties toekomstbestendig maken door in te zetten op gebruik van zonnepanelen, meer groen en duurzaam ondernemen. Voor ondersteuning bij het toekomstgericht maken van bedrijventerreinen kunnen gemeenten en bedrijven terecht bij de aanpak toekomstbestendige bedrijventerreinen provincie Gelderland.

Meer werk en duurzame groei

Burgemeester Huub Hieltjes (Duiven) namens de regio: "Met de vaststelling van het RPW komt er in de Groene Metropoolregio ruimte voor meer werk en duurzame groei. We kunnen zo vooral kansen benutten met duurzame bedrijventerreinen en in de logistiek. Als Groene Metropoolregio bewaken we daarbij de balans tussen economische ontwikkeling en zorg voor de omgeving."

Terug naar nieuwsoverzicht