Gelderse tussenbalans: extra investeren en een winstwaarschuwing

2-6-2021

De komende 2 jaar gaat de provincie investeren in vernieuwing en herstel van de coronapandemie. De economie en samenleving van Gelderland moeten daardoor straks weer volop kunnen draaien. Dat wil de provincie de komende 2 jaar bereiken met de plannen in de tussenbalans. In totaal wordt er deze bestuursperiode nog zo’n € 370 miljoen geïnvesteerd in Gelderland. Andere belangrijke thema’s de komende tijd zijn klimaat en stikstof.

Laatste vrije middelen gebruikt

Ondanks dat er extra geld wordt uitgetrokken, moesten er scherpe keuzes gemaakt worden om de inzet voor de komende 2 jaar te bepalen. De laatste vrije middelen voor deze bestuursperiode, ruim € 7 miljoen, worden gebruikt voor de 6 aangenomen moties bij de Kadernota MTR. "Als er nieuwe plannen bij komen, zullen we andere dingen niet of minder moeten doen." aldus Markink.

Geld voor samenwerking en lokale journalistiek

Een aantal plannen die in de MTR zijn afgesproken, kunnen nu worden uitgevoerd. De Gelderse Staten worden gevraagd daarvoor geld beschikbaar te stellen. GS willen bijvoorbeeld € 175.000 uittrekken voor een onderzoek naar samenwerking in Gelderland. Ook vraagt het college weer om geld voor Omroep Gelderland voor de regionale binding en de versterking van de lokale journalistiek: € 1.250.000. De andere plannen zullen bij de Begroting 2022 of bij andere P&C-documenten in de komende 2 jaar aan Provinciale Staten worden aangeboden.

‘Tijd voor een winstwaarschuwing’

Ondanks de extra investeringen is het wel tijd voor een winstwaarschuwing. De rente op ons stamkapitaal droogt op. Als we niets doen, zadelen we een volgend college bij voorbaat al op met tekorten. Dat willen we niet. We gaan daarom de komende tijd kijken wat we hier aan kunnen doen. Bijvoorbeeld door de uitgaven omlaag te brengen, of de middelen anders te verdelen. Ook wordt onderzocht of de opbrengst van het stamkapitaal verhoogd kan worden door te investeren.

Eigenlijk had de provincie nu al minder middelen beschikbaar, maar om Gelderland in deze crisis extra te ondersteunen wordt eenmalig € 200 miljoen uit het stamkapitaal gehaald.

Midterm review / perspectiefnota 2022

De jaarlijkse Perspectiefnota stelt de speerpunten op voor het volgende jaar. Deze worden daarna in de Begroting uitgewerkt. Dit jaar wordt de Perspectiefnota 2022 samengevoegd met de uitwerking van de Midterm review, ofwel de tussenbalans. Dit gecombineerde document kijkt vooruit naar de komende 2 jaar.

Terug naar nieuwsoverzicht