Gelderse subsidie doorontwikkeling Loevestein-Munnikenland

12-11-2021

Gelderland draagt financieel bij aan het project Doorontwikkeling Loevestein-Munnikenland. De provincie maakt daarvoor € 107.150 aan subsidiegelden vrij. Plannenmakers willen slot-bezoekers ook uitnodigen tegelijkertijd ook het nabijgelegen Munnikenland te bezoeken.

Dit bedrag vloeit voort uit afspraken die zijn gemaakt rondom de Regiodeal-project Doorontwikkeling Loevestein-Munnikenland. Trekker van het project is Stichting Museum Slot Loevestein. De beheerders willen een masterplan opstellen om het voor bezoekers aantrekkelijker te maken om het Slot te beleven in relatie tot het omliggende Munnikenland. Het project sluit aan bij Gelderse ambities voor recreatie & toerisme, (wereld)erfgoed en riviernatuur.

Erfgoedgedeputeerde Peter Drenth: “Met de bezichtiging van Slot Loevestein en het mooie omliggende Munnikenland geeft toeristen de kans verschillende, bijzondere momenten tijdens een bezoek te beleven. Het mooie Gelderse erfgoed gecombineerd met andere recreatie. Alles dicht bij elkaar, dus praktisch, gevarieerd en duurzaam. Dat sluit goed aan bij ons nieuwe denken om ons erfgoed breder aantrekkelijk te maken.”   

Terug naar nieuwsoverzicht