Gelders herstelprogramma krijgt vorm: overbrugging en herstel

19-5-2020

Provincie Gelderland ontwikkelt plannen Gelderland door de coronacrisis te helpen. Daarbij ziet het college van Gedeputeerde Staten een overbruggingsfase en een fase van herstel. Overbruggingsmaatregelen zijn tijdelijk. Ze hebben als doel organisaties en instellingen die van belang zijn voor de Gelderse samenleving te helpen zo goed mogelijk om te gaan met de beperkingen van de COVID-maatregelen en zo sterk mogelijk uit de crisis te komen. De nadruk ligt op partners die noodzakelijk zijn voor het halen van de doelen uit het coalitieakkoord en krachtig genoeg om, met steun van overheid (gemeenten, provincie, rijk en EU), de COVID-maatregelen te kunnen overleven. Voor deze overbruggingsmaatregelen wil het college € 50 miljoen beschikbaar stellen, om de komende maanden snel te kunnen reageren op ontwikkelingen.

Herstelmaatregelen hebben als doel een structurele versterking van Gelderland om zo snel mogelijk weer te bouwen aan een toekomst en de brede welvaart.

Voor het college blijven de ambities uit het coalitieakkoord centraal staan. Wat er voor nodig is om deze te kunnen blijven realiseren, verschilt per sector. De situatie en vooruitzichten zijn in de culturele sector nu eenmaal anders dan in bijvoorbeeld het bedrijfsleven of het openbaar vervoer.

Verdere maatregelen zal het college dan ook samen met de partners uit de sectoren, met gemeenten en waterschappen en met de samenleving verder invullen.

Het college gaat er vanuit dat een eenmalig pakket niet voldoende is. We weten nu nog niet hoe economie en samenleving zich verder gaan ontwikkelen. We kunnen ook niet alles doen, we moeten kiezen. Daarom blijft de provincie de ontwikkelingen nauwgezet monitoren, om flexibel en slagvaardig te kunnen handelen. De ene keer kan het gaan om meer intensiveren om de doelen te halen; de andere keer kunnen doelen naar beneden worden bijgesteld. “Het is misschien geen varen in de mist, maar er zijn nog wel veel dikke mistflarden waar we onze koers doorheen moeten uitzetten”, aldus gedeputeerde Jan Markink.

De Gelderse Impactmonitor en het intensieve overleg met Gelderse partners helpen om deze mistflarden steeds dunner te maken. Voor de zomer wil het college met de Staten in overleg over de verdere hoofdlijnen. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen die niet kunnen wachten op een Statenbehandeling. Vandaar dat het college vraagt om de € 50 miljoen voor de komende maanden. Zowel de omvang als de inhoud van de maatregelen zullen aangepast worden aan wat nodig en nuttig is. Gedeputeerde Peter Drenth: “maar denkbaar is dat een substantieel deel van deze € 50 miljoen naar de Gelderse culturele instellingen gaat.”

Ook komt er € 11 miljoen beschikbaar via het Topfonds Gelderland. Innovatieve bedrijven die geen krediet kunnen krijgen voor hun plannen en die daardoor niet door zouden gaan, kunnen hier met hun aanvraag terecht. “Dergelijke bedrijven zijn erg belangrijk voor de Gelderse economie”, aldus gedeputeerde Christianne van der Wal.

De afgelopen maanden heeft Gelderland € 10 miljoen beschikbaar gesteld aan noodhulp: bijna € 6 miljoen aan de gemeenten; en de overige € 4 miljoen via enkele regelingen, onder meer een budget voor sociale initiatieven, dat 2 keer is opgehoogd naar uiteindelijk € 1,5 miljoen.

Terug naar nieuwsoverzicht