Gelders college kiest voor een sterk dorp in 1 gemeente: herindeling Scherpenzeel en Barneveld

13-1-2021

Barneveld en Scherpenzeel worden 1 gemeente. Als het tenminste aan Gedeputeerde Staten van Gelderland ligt. 1 sterke gemeente kan er voor zorgen dat ook over pakweg 10 jaar de voorzieningen en de gemeentelijke dienstverlening een goede kwaliteit hebben. In de nieuw te vormen gemeente moet de zeggenschap van de inwoners van de kernen zo groot mogelijk zijn. Barneveld en Scherpenzeel gaan dat nieuwe dorpenbeleid dan samen vormgeven.

Sinds afgelopen zomer heeft het college van Gedeputeerde Staten samen met de besturen van de gemeenten Scherpenzeel en Barneveld 3 oplossingsrichtingen onderzocht:

  1. Scherpenzeel blijft een zelfstandige gemeente (variant 1),
  2. Scherpenzeel gaat een strategische samenwerking aan met Barneveld (variant 2);
  3. of Scherpenzeel en Barneveld gaan samen verder als 1 gemeente (variant 3).

Tegelijkertijd zijn Gedeputeerde Staten in gesprek gegaan met inwoners, maatschappelijke organisatie en bedrijven van Scherpenzeel en Barneveld. Uit die gesprekken werd duidelijk dat inwoners vooral de voorzieningen – zoals bibliotheek, zwembad en sport -erg belangrijk vinden, net als de gemeentelijke dienstverlening. Ook de identiteit van het dorp scoorde hoog.

Voorzieningen

Het Gelders college wil een scenario waarbij de belangen van de inwoners ook op de lange termijn gediend zijn. De variant van een zelfstandig voortbestaan viel af omdat daarmee de gemeente niet zou winnen aan bestuurskracht: op termijn zal een zelfstandige gemeente Scherpenzeel niet in staat zijn de voorzieningen en gemeentelijke dienstverlening op peil te houden, gezien ook de toenemende complexiteit van taken die op de gemeente afkomen.

De 2e variant, een strategisch partnerschap met Barneveld, vraagt van beide partijen een diep doorvoeld vertrouwen in elkaar en de bereidheid tot volledige wederkerigheid. Gezien de wijze waarop het publieke en politieke debat de afgelopen maanden is gevoerd, is het Gelders college van mening dat die basis onvoldoende aanwezig is om vertrouwen te bieden in het succesvol bouwen aan een goede samenwerkingsrelatie.

Alles afwegende kiezen GS daarom voor herindeling maar wel in een aangepaste vorm, namelijk met nog meer zeggenschap voor de inwoners van de kernen over hun eigen dorp. Het ministerie van Bzk heeft al laten weten belangstelling te hebben voor deze gedachte, die nog verder uitgewerkt moet worden.

Zeggenschap

De volgende stap is het opstellen van een herindelingsvoorstel. Daarin staat wat voor gemeente het gaat worden: hoe organiseren zij onder andere het contact met en de zeggenschap van de inwoners? Het Gelders college wil aansturen op zoveel mogelijk zeggenschap van de inwoners in hun eigen kern. Op 26 januari zullen Gedeputeerde Staten hierover een besluit nemen, dat vervolgens aan de beide gemeenten en hun inwoners zal worden voorgelegd. Zij hebben 3 maanden de tijd om te reageren. Nog voor de zomer zullen Provinciale Staten het herindelingsvoorstel bespreken.

Terug naar nieuwsoverzicht