Gedeputeerde Staten starten verkenning naar herindeling Scherpenzeel

7-2-2020

Gedeputeerde Staten van Gelderland geven Scherpenzeel een laatste mogelijkheid om een zelfstandige gemeente te blijven. De gemeente moet daarvoor in haar kadernota maatregelen opnemen voor een duurzame en krachtige toekomst als zelfstandige gemeente. Als deze maatregelen GS niet overtuigen, start het Gelders college de herindelingsprocedure (ARHI-procedure). Die omvat onder meer een open overleg in het gebied rondom Scherpenzeel over mogelijke oplossingen voor het bestuurskrachtprobleem van Scherpenzeel.

Gemeente eigen taken uitvoeren

Voor het Gelders college staat voorop dat de inwoners recht hebben op een gemeente die de eigen taken goed kan uitvoeren en ook in de regio een goede samenwerkingspartner is. De laatste jaren werd dat belangrijker dan ooit, omdat de gemeenten steeds meer taken in regionaal verband moeten oppakken.

Om dit voor elkaar te krijgen is het nodig dat Scherpenzeel structureel € 1,2 miljoen investeert in de ambtelijke organisatie. Gedeputeerde Staten hameren daarnaast op het belang van een toekomstvisie op de regionale samenwerking, het versterken van de bestuurskracht, het versterken van de strategische kracht en het verbinden van de raad, het college en de ambtelijke organisatie. In de ogen van GS zijn deze allemaal noodzakelijk voor die duurzame toekomst.

Versterken bestuurskracht

De discussie over het versterken van de bestuurskracht van Scherpenzeel speelt al jaren. In 2004 werden al vraagtekens gezet bij de toekomstbestendigheid van de gemeente Scherpenzeel. Dit leidde ertoe dat de toenmalige gemeenteraad van Scherpenzeel besloot een grotere gemeente te willen vormen. Scherpenzeel en Woudenberg hebben toen de provincies Utrecht en Gelderland verzocht een herindeling op te starten met deze 2 gemeenten en Renswoude. Uiteindelijk strandde deze herindeling, omdat de minister het voorstel introk. De ambtelijke organisatie bleef sindsdien nagenoeg gelijk. Het takenpakket van de gemeente groeide daarbij wel flink, onder andere door de grote decentralisaties. Afgelopen zomer werd het rapport ‘Zelfbewust Scherpenzeel’ opgeleverd. In het rapport werd gesteld dat de gemeente te lang geen investeringen heeft gedaan in de ambtelijke organisatie. De gemeente heeft daardoor niet de uitvoeringskracht om opgaven aan te pakken en ambities te realiseren. Volgens het rapport was de enige reële optie om de bestuurskracht duurzaam te versterken, een herindeling met Barneveld. 

Om er voor te zorgen dat de inwoners een gemeente hebben die de eigen taken goed kan uitvoeren stuurt Gelderland nu aan op een herindeling, tenzij de gemeente laat zien stevig te gaan investeren in de eigen kracht.

Terug naar nieuwsoverzicht