GS stellen gewijzigde omgevingsverordening vast

13-1-2021

Op 12 januari 2021 hebben Gedeputeerde Staten actualisatieplan 7 van de Omgevingsverordening vastgesteld. Hierin zijn, mede op basis van de zienswijzen, wijzigingen aangebracht.

Veel zienswijzen

Het concept ontwerp voor de nieuwe verordening lag ter inzage van 22 oktober tot en met 13 november 2020. Hierop ontvingen we 492 reacties. De meeste reacties gingen over het onderwerp natuur en in het bijzonder over een gebied ten zuidoosten van Wageningen-Hoog. In het concept ontwerp werd ten onrechte voorgesteld om  landbouwgronden met een bestemming bos of natuur én enkele agrarische percelen ten zuidoosten van Wageningen-Hoog uit het GNN te halen. De percelen zijn in de nu vastgestelde, definitieve verordening weer toegevoegd aan het GNN. Alle indieners zijn op de hoogte gesteld.

Overige veranderingen

In actualisatie 7 van de Omgevingsverordening zijn ook aanpassingen gedaan op het gebied van wonen, wegen, werklocaties en detailhandel. En over grondwaterbescherming, ontgronding en geitenhouderijen. Alle deze wijzigingen zijn verwerkt in de verordening, kaarten, bijlagen en toelichtingen. Deze documenten zijn via onze pagina over de Omgevingsvisie te bekijken: GS-stellen-gewijzigde-omgevingsverordening-vast

Besluitvorming door Provinciale Staten

De volgende stap is besluitvorming door Provinciale Staten (PS). Op 3 februari 2021 vindt hiervoor een beeldvormende sessie plaats, gevolgd door een oordeelsvormende sessie op 10 februari 2021. Op 3 maart 2021 bespreken GS het actualisatieplan 7 met PS voor besluitvorming.

Terug naar nieuwsoverzicht