Financiële bijdrage voor circulaire economieprojecten regio Nijmegen

3-6-2020

Met een bijdrage van € 3 ton kunnen 3 projecten in regio Nijmegen versneld van start. Het gaat om het inzamelen en demonteren van huishoudelijk elektrisch afval, een bouw en opleidingsinstituut voor circulair bouwen en een bijdrage aan het uitvoeringsprogramma Circulaire Raad Rijk van Nijmegen. Deze projecten besparen grondstoffen en voorkomen afval en dragen zo bij aan een duurzame welvaart. Gelderland geeft met deze bijdrage duidelijkheid aan de markt. Deze projecten worden gefinancierd uit de € 50 miljoen voor het overbruggen van covid-19 gevolgen.

Christianne van der Wal, economie-gedeputeerde Gelderland:  “Als provinciale overheid willen we juist in tijden van covid-19 projecten versnellen om bij te dragen aan de regionale economie. En deze projecten doen dat”.

Regionaal inzamelpunt huishoudelijk elektrisch afval bij Dar

Huishoudelijk elektrische apparaten inzamelen, sorteren en demonteren om de waardevolle metalen terug te winnen. Daarmee maakt dit inzamelpunt in de regio Nijmegen onderdeel uit van een landelijk Wecycle netwerk. Doel van dit project is om  5 miljoen kilo elektrisch afval geheel of deels te demonteren en om daarnaast werkgelegenheid te creëren.   Dat leidt tot het terugwinnen van waardevolle grondstoffen, onderdelen en producten. Het plan is ook om een netwerk van bedrijven rondom deze apparaten hieraan te verbinden. Denk bijvoorbeeld aan repaircafe’s.

Kenniscentrum Circulair Bouwen Hubertusstraat

Initiatiefnemer ECO+BOUW wil samen met bedrijven uit de regio, waaronder de Klok Groep, en onderwijsinstellingen, zoals de Hogeschool Arnhem Nijmegen, ROC Nijmegen, en VMBO-school Het Rijks, circulair bouwen in de regio een krachtige impuls geven. De kern van dit plan vormt de oprichting van een Kenniscentrum Circulair Bouwen, waarin alle betreffende kennis, materialen en technieken samenkomen. Op deze plek kunnen bouwers, schilders, timmerlieden en dergelijke van alle leeftijden kennis maken met het nieuwe circulaire bouwen en zich laten bij- en omscholen. Zo maakt de regio een flinke stap om aan de afspraken uit de woondeal Arnhem-Nijmegen rond het aandeel circulair bouwen te voldoen.

Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie Rijk van Nijmegen

In het Rijk van Nijmegen werken gemeenten, bedrijfsleven en onderwijs samen aan een uitvoeringsprogramma. Daarin staan concrete projecten centraal uit vijf volgende ketens: agrofood, maakindustrie, zorg, bouw en huishoudelijk afval. Bart de Bruin, voorzitter van de Circulaire raad: “Wij zijn erg blij met de bijdrage van de provincie. Zo kunnen we op korte termijn concreet aan de slag.”

Terug naar nieuwsoverzicht