Draagvlak in Gelderland voor coronamaatregelen blijft groot

11-9-2020

Het draagvlak voor de coronamaatregelen blijft in Gelderland onverminderd groot. Hoewel berichten in de media soms doen vermoeden dat het draagvlak afkalft, vindt een meerderheid van de Gelderlanders de huidige maatregelen gepast (58%) of zelfs iets te soepel (29%). De ongerustheid neemt wel toe. Nu verwacht nog maar 1 op de 20 Gelderlanders dat het coronavirus snel zal verdwijnen; eind juni was dat 1 op de 10. Ook de angst voor een nieuwe golf is iets toegenomen. Het percentage Gelderlanders dat het coronavirus bedreigend vindt voor onze gezondheid is sinds eind juni weer iets toegenomen.

Daarnaast is bijna 8 op de 10 Gelderlanders bang dat andere mensen zich niet aan nieuwe, strengere corona-maatregelen zullen houden als deze zouden worden ingevoerd. Uit de data blijkt dus een beeld van een blijvende, of zelfs groeiende, ongerustheid zonder duidelijk eindpunt. Veel mensen hebben het gevoel dat het niet snel beter zal worden. Protesten tegen de coronamaatregelen weerspiegelen vooral de opinie van een kleine minderheid. Dat blijkt uit het 6e onderzoek dat de provincie heeft gehouden naar het Gelders welzijn in tijden van het coronavirus.

Banen

Ruim 40% van de Gelderlanders met betaald werk of die studeren overweegt omscholing naar een andere sector. Zij denken dan vooral aan het onderwijs, de ICT, zorg, industrie en – nogal opvallend gezien de huidige situatie – de culturele sector. De helft geeft echter aan niet te weten waar ze informatie kunnen vinden over omscholing. De provincie ondersteunt verschillende initiatieven om dit soort overstappen te stimuleren.

Een andere opvallende uitkomst is dat binnen de groepen die het hardst geraakt worden door de crisis, een grote groep bezorgd is over de eigen toekomst, maar een bijna net zo grote groep juist optimistisch is over de eigen kansen.

Groen

Het aantal Gelderlanders dat duurzaamheid een belangrijke voorwaarde moet zijn voor overheidssteun is gegroeid van 20% naar 30%.

Ook kregen Gelderlanders de vraag om € 100 te verdelen over 7 uitdagingen waar de provincie aan werkt. Gelderlanders geven gemiddeld het meeste geld (€ 21) aan de uitdaging ‘Woningen en leefomgeving’ en gemiddeld het minste (€ 9) aan ‘Economisch vestigingsklimaat’. De verschillen tussen groepen wat betreft leeftijd, opleiding of geslacht beperkt zijn.

Terug naar nieuwsoverzicht