Aanleg rotonde N317 Bontebrug

1-2-2021

Gemeente Oude IJsselstreek en Provincie Gelderland leggen in het voorjaar van 2021 bij Bontebrug een rotonde aan en reconstrueren een deel van de Oversluis. Na 8 jaar voorbereiding kan dan eindelijk de rotonde worden aangelegd. Hierdoor wordt de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid op de N317 vergroot. De werkzaamheden met de rotonde combineert de provincie met onderhoudswerkzaamheden aan de Dinxperloseweg (N317) bij Bontebrug. Vóór de uitvoering van de werkzaamheden kapt de provincie 21 bomen. Gemeente Oude IJsselstreek heeft op 17 december 2021 de kapvergunning verleend. Op 17 en 18 februari 2021 worden de bomen gekapt.

Rotonde Bontebrug

Het dorp Bontebrug krijgt ter hoogte van het kruispunt Ulftseweg, Dinxperloseweg en Oversluis (N317) een rotonde. Voor fietsers vanuit Dinxperlo wordt een nieuwe fietsroute aangelegd achter de cafetaria ‘Bij Ben’ ten noordoosten van het bovengenoemde kruispunt naar het 2-richtingen fietspad langs de N317 richting Gendringen. Verder wordt de ‘rechtsaffer’op de Dinxperloseweg richting het dorp Bontebrug weggehaald, omdat dit een onoverzichtelijk en daarmee gevaarlijk wegvak is.

Om ruimte te maken voor de aanleg van de rotonde en het fietspad worden 21 bomen gekapt. Vanaf maandag 12 april 2021 starten de werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde en het fietspad. Naar verwachting zijn de werkzaamheden 18 juni 2021 klaar.  

Kapvergunning

Op 8 december 2020 heeft provincie Gelderland een kapvergunning aangevraagd bij gemeente Oude IJsselstreek voor het kappen van 12 dennen, 4 fruitbomen, 4 lindes en 1 beuk langs de Dinxperloseweg (N317) in Ulft. Gemeente Oude IJsselstreek heeft op de kapvergunning 17 december 2020 verleend. Deze is op 28 januari  2021 onherroepelijk geworden. De gemeente heeft besloten om geen herplantplicht op te leggen. Eén lindeboom wordt verplaatst naar een nader te bepalen plaats in Ulft.

Inpassingsplan en grondverwerving

De totstandkoming van de rotonde kent een lange weg. In 2013 zijn provincie Gelderland en de gemeente Oude IJsselstreek een projectverkenning gestart om het kruispunt N317 met de Oversluis in Bontebrug verkeersveiliger te maken. Op 9 februari 2016 heeft Provinciale Staten voor deze aanpassing het Provinciaal Inpassingsplan vastgesteld. In die tijd is er ook uitvoerig met omwonenden gecommuniceerd. Na de uitspraak van de Raad van State op 24 september 2016 is het plan onherroepelijk geworden. Aansluitend  volgde een lang traject voor de verwerving van de benodigde gronden. 

Terug naar nieuwsoverzicht