1 op de 10 Gelderlanders bang om hun baan te verliezen

4-10-2021

1 op de 10 Gelderlanders is bang zijn baan kwijt te raken. De groep die verwacht dat het aantal betaalde uren zal afnemen is nog iets groter. Dat blijkt uit de Monitor Welbevinden van de Provincie Gelderland. Vooral mensen die moeilijk rondkomen zijn bang hun baan te verliezen. Zij zien weinig opleidingskansen en voelen zich vaak niet geholpen.

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘Er dreigt een tweedeling te ontstaan op de arbeidsmarkt. Terwijl we iedereen keihard nodig hebben. We moeten meer doen om die mensen aan het werk te houden of op te leiden voor een andere baan.’

Monitor Welbevinden

Provincie Gelderland streeft naar een arbeidsmarkt waarin iedereen mee kan doen. Maar ervaren Gelderlanders dit ook zo? Welke invloed hebben de coronamaatregelen hierop gehad? In opdracht van de provincie heeft het Kieskompas onderzocht hoe Gelderlanders denken over hun werksituatie.

Verlies van banen

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste Gelderlanders tevreden zijn met hun werk en hun opleidingskansen. De coronamaatregelen hebben hier weinig invloed op gehad. Desalniettemin is 1 op de 10 ondervraagden bang hun baan kwijt te raken. Dat geldt vooral voor mensen die aangeven moeilijk rond te komen. Meer dan de helft van deze groep is bang in de nabije toekomst zijn baan te verliezen.

Opleiding en omscholing

De Gelderlanders die een opleiding volgen zijn positief over hun kansen op de arbeidsmarkt. We zien een minder positief beeld bij de werkzoekenden in Gelderland. Slechts 1 op de 5 denkt op korte termijn een andere baan te vinden. Zij voelen zich daarbij vaak niet geholpen door maatschappelijke instanties. Van de mensen die moeilijk rondkomen overweegt bijna de helft zich om te scholen voor andere baan, maar 1 op de 4 zien daarvoor weinig opleidingskansen.

Discriminatie en diversiteit

De meeste werkgevers in Gelderland voeren actief beleid om discriminatie tegen te gaan en diversiteit te bevorderen. 3 op de 4 werknemers en werkzoekenden heeft niet het gevoel dat ze gediscrimineerd worden. Als er wel sprake is van discriminatie is leeftijd en ‘mijn kijk op corona’ de vaakst genoemde reden.

Werk naar Werk

De resultaten van de monitor geven meer inzicht in de pijnpunten op de arbeidsmarkt. Werknemers die moeilijk kunnen rondkomen zijn kwetsbaarder op de arbeidsmarkt en werkzoekenden voelen zich vaak niet geholpen door maatschappelijke instanties. Provincie Gelderland wil dit najaar een Gelrepact sluiten met de arbeidsmarktregio’s om de drempels voor werk-naar-werk en omscholingstrajecten weg te nemen en de arbeidstekorten  terug te dringen. De provincie heeft het afgelopen jaar al € 4 miljoen vrijgemaakt voor Werk naar Werk trajecten van de arbeidsmarktregio’s.

De Monitor Welbevinden O&A vindt u op: Denk met ons mee (gelderland.nl)

Terug naar nieuwsoverzicht