Gelderse biodiversiteitsdag 15 november 2019

Partridge: herstel in het landbouwecosysteem

Sessie 15 november 2019 van 10.10 uur tot 10.40 uur

Meeuwis Millenaar, gebiedscoördinator weide en akkervogelkerngebieden Brabant

Ondanks alle beleidsvoornemens om de natuur in het agrarisch gebied te herstellen zien we nog steeds een achteruitgang van de biodiversiteit. Meeuwis Millenaar, gebiedscoördinator van een aantal weide en akkervogel kerngebieden waar onder het Partridge project neemt ons mee de polder in hoe we de biodiversiteit met 30% kunnen verbeteren. Dit samen met gebiedspartijen zoals overheden, vrijwilligers, agrariërs terrein beherende organisaties, natuurbeschermers, burgers en jagers. Met de patrijs als indicator van het herstel in het landbouwecosysteem.

Er zijn geen plaatsen beschikbaar.