Partners werken graag samen met provincie

20-12-2018 Document wordt uitgereikt door CdK

Gemeenten, maatschappelijke organisaties en ondernemers werken graag samen met provincie Gelderland. Zij zien de provincie als een belangrijke partner met toegevoegde waarde. De provincie krijgt alle ruimte om de partnerrol in te vullen. Ze geven helder aan hoe het partnerschap met de provincie verbeterd en versterkt kan worden. Dit is de uitkomst van het onderzoek door de adviescommissie onder leiding van Eerste Kamerlid mevrouw Huijbregts-Schiedon. Zij onderzocht op verzoek van Gedeputeerde Staten de vraag hoe de partijen waarmee de provincie samenwerkt de provincie als partner ervaren. Welke beelden en emoties de partners zijn bijgebleven. De commissie bood 18 december 2018 haar bevindingen aan het college van Gedeputeerde Staten aan.

Feedback

De afgelopen jaren nam de provincie onder andere de bestuurskracht van de gemeenten onder de loep. We zijn op basis daarvan gesprekken met gemeenten aangegaan. Gedeputeerde Staten vinden het belangrijk ook zelf feedback van de partners te krijgen om zo de samenwerking en het partnerschap te verbeteren. Uit het onderzoek blijkt dat partners het waarderen dat de provincie ook naar zichzelf laat kijken. Bij de punten van verbetering die de commissie adviseert staat voorop:

  • wederkerigheid (samenwerking op basis van gelijkwaardigheid in een tweerichtingsverkeer)
  • een open bestuurscultuur
  • een breed repertoire van rollen en instrumenten

De partners zien graag ook groei en ontwikkeling in het partnerschap van de provincie. Zij verwachten van de provincie een snellere en scherpere stellingname als het gaat om haar rol en inzet in het gezamenlijke partnerschap. Ook wijzen zij op het belang van een zekere flexibiliteit in het partnerschap en de daarbij behorende rollen. Niet te snel te denken in standaard regioconstructies en over grenzen kijken. Verder zijn de partners van mening dat de instrumenten die de provincie ter beschikking staan van belang zijn. De provinciale bestuurskracht, middelen en regels kunnen het verschil maken. Maar maatwerkoplossingen zijn nodig, zeker als het gaat om de complexe vraagstukken die spelen. Vereenvoudiging en een flexibelere en creatievere toepassing van de provinciale instrumenten, rollen en werkwijzen helpen daarbij.

Reactie

Gedeputeerde Staten (GS) hebben veel waardering voor het onderzoek en voor de openheid van de partners. De reacties van de partners dagen uit om met een open blik te kijken naar de dynamiek in de Gelderse samenleving. Wie kan het verschil maken en wat kan de provincie vanuit haar verantwoordelijkheden bijdragen om de opgaven te realiseren? GS willen met de partners in gesprek over hoe de samenwerking verloopt en waar verbeteringen liggen. En dat kan nu meteen al, bij de activiteiten waarbij we samen met partners opereren. De commissie constateert dat voor een goede samenwerking buiten een goede samenwerking binnen nodig is. GS omarmen het voorstel om regelmatig als Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten en ambtenaren de dialoog aan te gaan om de interne samenwerking te versterken. Het advies van de commissie komt op een belangrijk moment. In maart 2019 vinden verkiezingen plaats voor de nieuwe Staten. De commissie adviseert om partners een rol te geven bij zowel de totstandkoming als bij de uitwerking van het nieuwe coalitieakkoord. GS geven dit advies aan de onderhandelaars van de nieuwe Staten ter overweging mee.

Commissie

De commissie staat onder voorzitterschap van Eerste Kamerlid mevrouw Huijbregts-Schiedon, met de leden:

  • mevrouw Abbenhues (oud-waarnemend burgemeester Zutphen)
  • de heer De Vet (dijkgraaf Brabantse Delta)
  • de heer De Vijlder (HAN).

Documenten

Terug naar nieuwsoverzicht