Gelderse biodiversiteitsdag 15 november 2019

Parken en tuinen als biodiversiteitshotspots: gewenst of wensdenken?

Sessie 15 november 2019 van 13.30 uur tot 14.00 uur

Tim Faasen, Ecologica

Om de achteruitgang in biodiversiteit een halt toe te roepen wordt vaak gewezen naar gronden waar natuurwinst te behalen is zonder de economie in de weg te zitten zoals parken, tuinen en bermen. Hoe kansrijk zijn parken en tuinen eigenlijk als refugia voor onze flora en fauna? Welk deel van de biodiversiteit kunnen we hier stimuleren? Wat is daar zoal voor nodig? En wat betekent dat voor de planvorming en communicatie? In deze sessie zal Tim Faasen van Ecologica aangeven of en hoe parken en tuinen als biodiversiteitshotspots kunnen dienen.

Er zijn geen plaatsen beschikbaar.