Panorama Nederland, de Gelderse toekomst verbeeld

besloten | door provincie Gelderland


23 september 2019 - 27 september 2019

Huis der Provincie
Markt 11 in Arnhem


Informatie

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk.

Van 23 tot en met tot en met 27 september 2019 is het Panorama Nederland te zien in het Huis der Provincie. We nodigen u van harte uit om te komen kijken en wellicht deel te nemen aan workshops. Dus meld u aan.

Panorama Nederland

Panorama Nederland, ontwikkeld door het college van Rijksadviseurs, is een toekomstperspectief voor de ruimtelijke inrichting van Nederland. Het laat zien hoe de grote maatschappelijke vraagstukken van nu niet enkel een uitdaging, maar ook de sleutel kunnen zijn voor welkome, structurele verbeteringen. Panorama Nederland is een publicatie, maar ook een fysiek panorama: een 360 graden verbeelding op ooghoogte waarin bezoekers zelf een kijkje kunnen nemen in de toekomst. Het verbeeldt 5 thema’s: water, rijk boerenland, nieuwe energie, bestuur en verstedelijking en mobiliteit. Het Panorama biedt dé gelegenheid om in gesprek te gaan over kansen voor onze dorpen, steden en provincie.

De Gelderse toekomst verbeeld

Een  nieuwe bestuursperiode met een nieuw coalitieakkoord is aangebroken. We bevinden ons in een periode waarin de omgevingsvisie wordt uitgewerkt. Tegelijkertijd spelen er grote opgaven in Nederland en vinden er belangrijke transities plaats. Hoe werken we aan uitdagingen als duurzame energie, biodiversiteit, verstedelijking en meer? Hoe komt Gelderland er uit te zien? U kunt zich laten inspireren om met een positieve blik en toekomstgericht met deze vragen aan de slag te gaan. Gedeputeerde Peter Kerris nodigt u uit om mee te doen!

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl


 
Datum Tijdstip Omschrijving
23 september 14.30 - 17.00
17.00
Opening Panorama Nederland
Aansluitend borrel
24 september 09.30 - 13.00
12.00
Nieuwe Energie: Gelderse ZonneWIJzer
Lunch
24 september
                     
13.00 - 18.00
13.00
Water: Panorama Waal
Lunch
26 september

10.00 - 13.00
12.15

Verstedelijking & Mobiliteit: Kies vanuit Kracht
Lunch
26 september

13.00 - 16.30
12.30
Rijk Boerenland: de toekomst van land- en tuinbouw
Lunch