PVV (3 zetels)


Woordvoerder van thema's

 • Financiën
 • Algemeen bestuur

Nevenfuncties

Betaald:

 • lid Eerste Kamer
 • (vervangend) lid van de NAVO-assemblee

Woordvoerder van thema's

 • Landelijk gebied
 • Milieu en handhaving
 • Ruimtelijke ordening

Nevenfuncties

Betaald:

 • Freelance docent Bestuursacademie Nederland (Milieurecht, en Toezicht & Handhaving Milieu)
 • DGA Delta Holding BV
 • DGA Rio Management BV
 • DGA Kafi Integrity BV
 • Fractiemedewerker PVV Eerste Kamer

   


Woordvoerder van thema's

 • Economie
 • Klimaat
 • Energie
 • Mobiliteit
 • Cultuur

Nevenfuncties

Betaald:

 • programmeur automatisering Vlottes Electromechaniek, Apeldoorn
 • beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie Partij voor de Vrijheid


Nevenfuncties

Onbetaald:

 • Per september 2019: Onderdeel van de MR van het Pierson College te Zetten.

Fractievolger PVV


crl=0;crw=2531;crt=957;crh=1689;

R.H.A. (Rob) Sanders (PVV)

Fractieassistent

Telefoon:

E-mail: r.h.a.sanders@live.com