Vergaderingen

Provinciale Staten vergaderen gemiddeld een keer per maand. Die vergaderingen zijn openbaar: iedereen kan ze bijwonen. Tijdens de vergadering nemen Provinciale Staten besluiten over zaken waarvoor de provincie verantwoordelijk is.

Vergaderstukken, live uitzending, verslagen en vergaderschema

Vergaderstukken voor de vergaderingen van Provinciale Staten of Statencommissies staan in het stateninformatiesysteem. U kunt de vergaderingen ook live bekijken en beluisteren via 'StatenLive'. Op Statenlive kunt u ook eerdere uitzendingen terugkijken. De dag na de vergadering staan de besluiten en de verslagen op deze site.