POP3 Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Gelderland

Wilt u uw glastuinbouwbedrijf verplaatsen naar een glastuinbouwontwikkelingsgebied of een regionaal cluster glastuinbouw? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor de procedurekosten voor de bedrijfsverplaatsing en voor de investeringen op de nieuwe bedrijfslocatie.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij u naar de Nadere regels van het Openstellingsbesluit Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Gelderland, oktober 2018. 

Let op: u kunt alleen subsidie aanvragen wanneer u kunt aantonen dat het te verplaatsen bedrijf de afgelopen drie jaar volwaardig in gebruik is geweest.

Subsidie aanvragen 

U kunt subsidie aanvragen via het POP3-webportal. Hier vindt u ook meer informatie over de aanvraagprocedure.

Let op: Voor het indienen van een aanvraag moet u beschikken over eHerkenning. Vraag deze op tijd aan! 

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. Deze tender is opengesteld van 29 oktober 2018 tot en met 14 december 2018. 

Relevante informatie en tips 

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.