POP3 Stallen van de toekomst 2018

Heeft u een innovatief projectidee dat leidt tot een stal die zelfvoorzienend is voor wat betreft energieverbruik en waarbij de uitstoot van broeikasgassen minimaal is? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor bovenwettelijke investeringen in een nieuw te bouwen stal voor landbouwhuisdieren. 

Voorwaarden 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij u naar de Nadere regels van het Openstellingsbesluit Stallen van de toekomst 2018.

Subsidie aanvragen 

U kunt subsidie aanvragen via het POP3-webportal. Hier vindt u ook meer informatie over de aanvraagprocedure.

Let op: Voor het indienen van een aanvraag moet u beschikken over eHerkenning. Vraag deze op tijd aan! 

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. Deze tender is opengesteld van 26 november 2018 tot en met 31 januari 2019. 

Relevante informatie en tips 

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.