POP3 Samenwerking DAW akkerbouw en pluimveehouderij 2019

Heeft u een goed innovatief projectidee dat zich richt op de verduurzaming van de akkerbouw en pluimveehouderij in Gelderland? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor:

de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband en het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op een innovatie of voor de uitvoering van een innovatieproject.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij u naar de nadere regels van het Openstellingsbesluit Samenwerking Deltaplan Agrarisch Waterbeer Akkerbouw 2019.

Let op:
Subsidie wordt alleen verstrekt voor projecten die gericht zijn op het organiseren van samenwerking ten behoeve van het realiseren van innovaties die gericht zijn op het bereiken van wateropgaven en doelen die door de waterschappen worden nagestreefd. 

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan op de POP3 Webportaal. Hier vindt u ook meer informatie over de aanvraagprocedure.

Let op:
Voor het indienen van een aanvraag moet u beschikken over eHerkenning. Vraag deze op tijd aan!

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. Deze tender is opengesteld van 13 mei 2019 tot en met 24 juni 2019. 

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.