POP3 Openstellingsbesluit Stallen voor de toekomst 2019

Heeft u een goed innovatief projectidee dat leidt tot een stal die zelfvoorzienend is voor wat betreft energieverbruik en waarbij de uitstoot van broeikasgassen minimaal is? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor bovenwettelijke investeringen in een nieuw te bouwen stal voor landbouwhuisdieren, met uitzondering van bovenwettelijke investeringen in een stal voor varkens.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij u naar de Nadere regels van het Openstellingsbesluit Stallen van de toekomst 2019.

Let op:
Subsidie wordt alleen verstrekt voor bovenwettelijke investeringen zoals beschreven in artikel 2 van het Openstellingsbesluit Stallen van de Toekomst 2019.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aanvragen via POP3 Webportal. Hier vindt u ook meer informatie over de aanvraagprocedure.

Let op:
Voor het indienen van een aanvraag moet u beschikken over eHerkenning. Vraag deze op tijd aan!

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. Deze tender is opengesteld van 3 juni 2019 9:00 uur tot en met 29 juli 2019 17:00 uur.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.