POP3 Natuurinclusieve landbouw 2019

Heeft u een goed projectidee waarbij zoveel mogelijk landbouwers bereikt worden die een veranderingsproces willen in gaan naar een duurzaam en natuurinclusief grondgebonden landbouwbedrijf? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor:

demonstraties of het verzorgen van trainingen, workshops en coaching aan een groep van landbouwers gericht op duurzaam en natuurinclusief ondernemen.

Voorwaarden 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij u naar het openstellingsbesluit Natuurinclusieve Landbouw 2019.

Let op:
U kunt alleen een subsidie aanvragen wanneer uw organisatie aantoonbaar over voldoende gekwalificeerd en getraind personeel beschikt om de activiteit uit te voeren.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan op de POP3 webportal. Hier vindt u ook meer informatie over de aanvraagprocedure. 

Let op: Voor het indienen van een aanvraag moet u beschikken over eHerkenning. Vraag deze op tijd aan! 

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. Deze tender is opengesteld van 3 juni 2019 tot en met 15 juli 2019. 

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.