POP3 Korte voorzieningsketens

Heeft u een projectidee dat bijdraagt aan het realiseren en innoveren van korte voorzieningsketens? Dan kunt u subsidie aanvragen. 

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het oprichten van een projectmatig samenwerkingsverband voor het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovatie van korte voorzieningsketens en voor de uitvoering van een innovatieproject.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij u naar het openstellingsbesluit Korte voorzieningsketens Gelderland, juni 2019.

Let op:
U kunt alleen subsidie aanvragen wanneer de activiteiten gericht zijn op het praktijkrijp maken van kennis en innovatie.  

Subsidie aanvragen 

U kunt subsidie aanvragen via het POP3-webportal. Hier vindt u ook meer informatie over de aanvraagprocedure.

Let op:
Voor het indienen van een aanvraag moet u beschikken over eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2+. Vraag deze op tijd aan! 

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. Deze tender is opengesteld van 20 juni 2019 tot en met 20 september 2019. 

Relevante informatie en tips 

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.