POP3 Jonge Landbouwersregeling Gelderland 2018

Bent u een jonge landbouwer en wilt u duurzaam investeren in uw bedrijf? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor investeringen in de verduurzaming van uw onderneming, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de verbetering van het milieu, de klimaatbestendigheid, het dierenwelzijn, de volks- en diergezondheid, het landschap, de ruimtelijke kwaliteit of de biodiversiteit.

Voorwaarden

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij u naar het openstellingsbesluit Fysieke investeringen in verduurzaming van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers POP3, Gelderland 2018

Alleen investeringen die zijn opgenomen in Bijlage I van het openstellingsbesluit komen voor subsidie in aanmerking. 

U dient eerst de subsidie aan te vragen voordat u verplichtingen aangaat (zoals bijvoorbeeld het ondertekenen van een offerte). Meer uitleg hierover kunt u vinden in de toelichting behorend bij het openstellingsbesluit.

Let op: U kunt alleen een subsidie aanvragen als u ten tijde van de aanvraag niet ouder bent dan 40 jaar.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aanvragen via Mijn Rvo.  

Hier vindt u ook meer informatie over de aanvraagprocedure, de voorwaarden voor deze subsidie en een overzicht van meest gestelde vragen.

Let op: Voor het indienen van een aanvraag moet u beschikken over eHerkenning en een TAN-code. Vraag deze op tijd aan!

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. Deze tender is opengesteld van 3 december 2018 tot en met 8 februari 2019. 

Relevante informatie en tips 

Lees ook Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland (PDF 328 kB) 

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.