POP3 Innovatieve Concepten 2019

Heeft u een innovatief projectidee dat zich richt op de verduurzaming van de land- en tuinbouwsector in Gelderland? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor de oprichting van een projectmatig samenwerkingsverband en het gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op een innovatie of voor de uitvoering van een innovatieproject.

Voorwaarden 

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Hiervoor verwijzen wij u naar de Nadere regels van het Openstellingsbesluit Innovatieve Concepten 2019.

Subsidie aanvragen

U vraagt uw subsidie aan op de POP3 webportal. Hier vindt u ook meer informatie over de aanvraagprocedure. 

Let op: Voor het indienen van een aanvraag moet u beschikken over eHerkenning. Vraag deze op tijd aan! 

De beoordeling van uw subsidieaanvraag gebeurt met het systeem van een tender. Deze tender is opengesteld van 18 maart 2019 tot en met 6 mei 2019. 

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.